"Poza Rejestrem. Rozmowy o muzyce i prawie autorskim"

20.01.2016 godz. 19
Nowa Kolonia, Al.Grunwaldzka 51, Gdańsk Wrzeszcz
Wstęp wolny. 

Spotkanie z Izabelą Smelczyńską i Antonim Michnikiem - autorami książki "Poza Rejestrem. Rozmowy o muzyce i prawie autorskim". 

W rozmowach o prawie autorskim bardzo często wypowiadają się przedstawiciele różnych instytucji, a znacznie rzadziej - artyści, których te instytucje mają reprezentować. "Poza rejestrem. Rozmowy o muzyce i prawie autorskim" to próba oddania głosu różnym grupom, które bezpośrednio stykają się z prawem autorskim w kontekście muzyki, dźwięku, soundartu.

"Poza rejestrem" dotyczy związków między współczesną muzyką oraz prawem autorskim, ze szczególnym naciskiem na funkcjonowanie muzyki w internecie, relacje z ZAiKSem oraz umowy podpisywane przez muzyków z różnymi instytucjami. Na książkę składa się zbiór rozmów z muzykami, prawnikami, organizatorami koncertów, ludźmi prowadzącymi małe wytwórnie. Wszyscy oni funkcjonują w sieci relacji pomiędzy różnymi instytucjami, w obrębie których funkcjonuje współcześnie muzyka. Rozmowy w znacznej mierze dotyczą więc relacji twórców z instytucjami, zapisów umów oraz ogólnej świadomości prawnej w środowiskach muzycznych. Drugi wątek rozmów dotyczy sytuacji muzyki w świeci internetu, tego w jaki sposób nowe środowisko funkcjonowania muzyki wymusza zmiany w podejściu do praw autorskich, zmienia postawy samych twórców oraz samo pojęcie autorstwa. Z tej perspektywy pojawiają się równiez wątki "przegrywalni kaset" i bazarów z lat 90. , regulacji prawnych dotyczących nowej sztuki dźwięku czy podejścia do pieniędzy w różnych środowiskach różnie rozumianego "niezalu". 

Książka ukazuje się nakładem Fundacja Nowoczesna Polska, która od lat zajmuje się tematyką praw autorskich.

------

Wszyscy jesteśmy twórcami - robimy zdjęcia, komentujemy w sieci, śpiewamy. Niektórzy wkładają w to więcej pasji. Ta książka to wywiady z twórcami, którzy nie mieszczą się w komercyjnym systemie współczesnej kultury. Chcemy dać głos tym, których problemy są słabo słyszalne na ministerialnych korytarzach czy w kuluarach branżowych konferencji. Tym, których nie obejmą badania rynku i raporty ekspertów. Twórcom. Nam. 

Jarosław Lipszyc, fundacja Nowoczesna Polska

W powszechnej świadomości prawa autorskie oznaczają pieniądze z publicznego odtwarzania piosenek oraz kryzys tych praw związany z internetem. Osiem rozmów Izabeli Smelczyńskiej i Antoniego Michnika z artystami pokazuje dobitnie, jak potrzebne są: zmiana świadomości muzyków, przemodelowanie systemu dzielenia wpływów finansowych i relacji między artystami a producentami, A to tylko czubek góry lodowej.

Ewa Smelczyńska, Polskie Radio

Kwestia prawa autorskiego odsyła nie tylko do dyskusji na temat rozwiązań prawnych, ale stanowi jeden z fundamentów rozumienia muzyki w XXI w. Pojawiłą się jako odpowiedź na druk, dostosowując ideę autorstwa do tej technologii - ulega więc dogłębnej przemianie w czasach jej zmierzchu. Próby analizy tematu prowokują pytanie; czy muzyka, której chcemy, to muzyka twórców czy odbiorców?

Michał Libera, socjolog, niezależny kurator i producent muzyczny