Ogólny cel projektu

OGÓLNY CEL PROJEKTU

"ARTour 2016" jest to nowatorski projekt warsztatów skierowany do dzieci i młodzieży skazanych na życie w dzielnicach miasta Gdańsk, szczególnie zaniedbanych zarówno pod względem urbanistycznym, jak i społecznym - Dolny Wrzeszcz, Przymorze i Nowy Port. Osoby te pochodzą ze środowisk zagrożonych niedostosowaniem społecznym: uzależnienie od substancji psychoaktywnych, bezrobocie, przerwanie procesu edukacyjnego, używanie przemocy słownej i fizycznej, bezdomność, bezradność życiowa etc. Brak możliwości konstruktywnego zagospodarowania wolnego czasu przez dzieci i młodzież jest źródłem wielu dysfunkcji poznawczo - emocjonalnych i postaw antyspołecznych. Energia, którą należałoby skanalizować w sposób gwarantujący prawidłowy rozwój psychospołeczny, zostaje częstokroć wyładowana w postaci agresji.

Dodatkowy problem stanowi brak aktywności społecznej i dbałości mieszkańców powyższych dzielnic o swoje otoczenie. Poprzez działalność kulturalną, skierowaną do członków społeczności lokalnej i przez nich współtworzoną, można dokonać dzieła integracji i aktywizacji jego przedstawicieli.

"ARTour 2016" stanowi formę edukacyjną, która poprzez naukę i zabawę jest w stanie wpłynąć pozytywnie na ten stan rzeczy. Głównym celem projektu jest kształtowanie świadomości społecznej uczestników poprzez aktywne współistnienie w przestrzeni publicznej, jak również poprzez kreatywne podejście do środowiska miejskiego.

 Warsztaty będą prowadzone w przestrzeniach instytucji kultury Gdańska. Ukazane zostaną wydarzenia artystyczne,artyści i osoby, które ukształtowały strukturę kulturalną miasta. Będzie to swojego rodzaju podróż w czasie i przestrzeni, gdzie można poznać artystów i wydarzenia artystyczne, które nadają kształt i niepowtarzalne znaczenie w otaczającym nas obecnie świecie kultury w Gdańsku. Pozwoli to na rozbudzenie zupełnie innego podejścia do własnego otoczenia i spojrzenia na współczesność. Dzieci i młodzież należy kształcić w kreatywności, pokazywać, iż twórcze spojrzenie na rzeczywistość jest częstokroć więcej warte niż odtwórcza wiedza. Połączenie elementu multimedialnej kreacji z badaniem artystycznych czynników kształtujących tożsamość jest najwłaściwszym sposobem edukacji przyszłych świadomych i skupionych na wspólnym tworzeniu lokalnej wspólnoty obywateli, a zarazem elementem kompleksowej rewitalizacji.

 

Spotkania kwiecień - czerwiec 2010

IV.2010 
 2010.04.08 - tour 01 
 2010.04.14 - tour 02 
 2010.04.22 - tour 03 
 2010.04.29 - tour 04 

V.2010
 2010.05.06 - tour 05 
 2010.05.13 - tour 06
 2010.05.20 - tour 07
 2010.05.27 - tour 08

VI.2010
 2010.06.02 - tour 09 
 2010.06.10 - tour 10 
 2010.06.16 - tour 11 
 2010.06.17 - tour 12 

Spotkania wrzesień - listopad 2010

IX.2010
2010.09.09 - grupa 01 
2010.09.16 - grupa 02
2010.09.23 - grupa 03
2010.09.30 - grupa 04

X.2010
2010.10.07 - grupa 01
2010.10.13 - grupa 02
2010.10.21 - grupa 03
2010.10.28 - grupa 04

XI.2010
2010.11.04 - grupa 01
2010.11.10 - grupa 02
2010.11.18 - grupa 03
2010.11.25 - grupa 04

XII.2010 PODSUMOWANIE

- produkcja filmu wideo prezentującego wypowiedzi wideo ze wszystkich warsztatów, 
- przygotowanie wystawy,
- wystawa w biuro ESK 2016, prezentacja materiałów wideo z projektu "ARTour 2016".

Prowadzący warsztaty:

Hanna Lubert-Miodek- prowadzącą warsztat socjoterapeutyczny, 
Magdalena Rudnicka - prowadzącą warsztat socjoterapeutyczny,
"Mikołaj" Robert Jurkowski - prowadzącym warsztat intermedialny,
Sylwester Gałuszka - prowadzącym warsztat multimedialny,

Grupy warsztatowe
- grupa 01 - Przymorze, 10 osób,
- grupa 02 - Nowy Port, 10 osób,
- grupa 03 - Dolny Wrzeszcz, 10 osób,
- grupa 04 - Przymorze, 10 osób.

Planujemy zorganizowanie: 24 spotkań, każda grupa odbędzie 6 spotkań warsztatowych.
Czas trwania jednego spotkania to 4-5 pełnych godzin.
Łączna ilość uczestników to 40 uczniów w tym z dzielnic: Przymorze (20 osób), Nowy Port (10 osób), Dolny Wrzeszcz (10 osób).
Częstotliwość zajęć - od kwietnia do grudnia 2010 roku. Za uczestnictwo w warsztatach nie jest pobierana opłata.

Partnerzy: 
Gimnazjum nr 20 im. Hanzy
ul. Zgody II 6
80-380 Gdańsk

Gdańska Galeria Miejska
ul. Piwna 27/29
80-831 Gdańsk

Gdańska Galeria Güntera Grassa
ul. Szeroka 34/35, 36, 37, Grobla I 1/2

Gdańska Galeria Fotogrfii
ul. Grobla 1 3/5a
80-834 Gdańsk

Biuro Gdańsk Europejska Stolica Kultury 2016
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk

Organizator:
Kolonia Artystów
Projekt ARTour 2016 realizowany ze środków finansowych Miasta Gdańsk.

Pełną fotorelację z ARTour'a można obejrzeć na blogu