Fragmentaryczność

Kolonia Artystów / Dolna Miasto ul. Dolna 4

Spoglądam na kadry fotograficznych zbliżeń i przekładam je na język malarski. Wnikam w ich głębszą warstwę przez dokonanie gwałtu na widzialnym obrazie. Przedstawienia buduje z niewielkich rozdartych fragmentów cielesnej materii. Szeroka gama barw i przenikanie kształtów tworzy skupisko zanikających form. Doświadczam migawek uwewnętrznionych fantazji.

PRZYŻYCKA AGATA
Ur. 1992 roku w Toruniu. Doktorantka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Porusza się w obszarze malarstwa i fotografii. W swoich pracach podejmuje problemy związane z cielesnością.

http://przyzycka.com/

Agata Przyżyca zdobyła wyróżnienie w II Konkursie Ale Sztuka! organizowanym przez galerię Ale Sztuka.
http://www.alesztuka.com/

Wystawa czynna 30.06.2017 – 28.07.2017 po uprzednim umówieniu się telefonicznym: 505-391-891.

OPA | Otwarte Pracownie Artystyczne godz. 19.30:

Magdalena Mellini, Paulina Jackowska Malarstwo, Magdalena Sadłowska, Weronika Michalska, Edyta Kowalewska, Alicja Kubicka - malarstwo, Wojtek Harus, Gabi Bozyk.

Wystawa odbywa się w ramach projektu pt. "MIESZKAŃCY".
Projekt "MIESZKAŃCY" współfinansowany jest przez Miasto Gdańsk.