Pociągająca nieobecność.

19.06.2017 godz. 19:00
Kolonia Artystów / Dolne Miasto
ul. Dolna 4
Wystawa: 19-25.06.2017 

Pociągająca nieobecność. Wystawa Martyny Baranowicz.
Paradoksalny tytuł wystawy powstał w wyniku refleksji nad pojęciem obrazu. Pytań jest wiele, jedno z nich zdaje się być nadrzędne: Na jakich zasadach pociaga nas płaska reprezentacja rzeczywistości widoczna na obrazie? 

Budując obraz z elementów osobistego świata staram się wykroczyć poza sentymentalizm, kreując nowe sytuacje, które tętnią życiem także w oderwaniu od mojej osoby. 

W duchu myśli surealizmu nie bagatelizuję roli podświadomości w odbiorze obrazu, wręcz staram się ją wyforsować naprzeciw. To dzięki skompliowanej siatce skojarzeń, składającej się z prywatnych i masowych doświadczeń, człowiek może bez wysiłku, wnikliwie „odczytać” obraz.