Ekspozycja / WODA / otwarta próba

05.03.2018 godz. 21.00
Kolonia / Gdańsk / Wrzeszcz
WSTĘP WOLNY

Ekspozycja jest spektaklem zrealizowanym w ramach Festiwalu Ciało/Umysł autorstwa Uli Zerek z wykorzystaniem muzyki WODA Adama Witkowskeigo i Krzysztofa Topolskiego. W ramach otwartej próby w Koloni Artystów 5 marca 2018 o godzinie 21:00 artyści będą „na świeżo” eksplorować bazowy materiał i zapraszają do spędzenia wspólnego czasu w procesie poszukiwań.

Interesuje mnie czas jako niejednolita miara jednostkowego doświadczenia teraźniejszości, skonstruowana z wielu warstw i pozałamywanych płaszczyzn, które mimo nierozerwalności wydają się momentami osobne i odległe. W zależności od przyjętej perspektywy odczuwanie, percepcja i kształt czasu się zmieniają. Możliwy jest tylko jeden wymiar fizycznego doświadczenia czasu, którego dopełnieniem jest przestrzeń. Jednak zasięg emocji pozwala na szersze postrzeganie rzeczywistości, przekraczając strefę komfortu. Świadomość równoległości czasów budzi stany o różnym natężeniu i sile, wpływając na odczuwanie własnej czaso-przestrzeni.

W eksploracji zagadnienia czasu konfrontuję ruch z fotografią na zasadzie partnerstwa i jednoczesnego przeciwstawienia, przyjmując w punkcie wyjścia ruch za przepływ czasu, a fotografię za próbę jego zatrzymania. 

Odwracając to ogólne założenie i wykorzystując światło jako podstawowy warunek wyłonienia się fotografii, skupiam uwagę na detalu obrazu zarówno ruchomego oraz w zatrzymaniu, budując osobistą ekspozycję ruchu. 

Choreografia/choreography: Ula Zerek
Fotografia/photography: Tomek Zerek
Muzyka/music: WODA – Adam Witkowski&Krzysztof Arszyn Topolski
czas/duration: 30 min

Spektakl powstał w ramach projektu Exchange: Change Time and Dance
Koncepcja kuratorska: Edyta Kozak, Anikó Rácz
Kierownik produkcji: Krzysztof Kwiatkowski

Producent: Fundacja Ciało/Umysł

Współorganizatorzy: SÍN Arts and Culture Centre w Budapeszcie, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Partner strategiczny: Węgierski Instytut Kultury w Warszawie

Projekt współfinansowany przez: Miasto st. Warszawa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Polska), Ministerstwo Spraw Zagraniczych i Handlu (Węgry)

Premiera: 3.10 2017 lub 5.10.2017 Centrum Sztuki Współczesnej Ujazdowski, Festiwal Ciało/Umysł