Kalendarz wydarzeń 2020

STYCZEŃ

14.01.2020 godz. 13:00 | 18:00 | CISZA ^
21.01.2020 godz. 13:00 | 18:00 | CISZA ^
21.01.2020 godz. 20:00 | Ciałko | ^
23.01.2020 godz. 20:00 | Petar Petkov - koncert ^
24.01.2020 godz. 20:00 | Data Traffic - Ksawery Kirklewski - wernisaż ^
28.01.2020 godz. 13:00 | 18:00 | CISZA ^

LUTY

MARZEC
27.03.2020 godz. 20:00 | Black Burst Sound Generato - Live ^

 

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC 

LIPICE

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

25-27.09.2020 | Open Source Art Festival 2020 ^

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ