Dolne Otwarte Miasto

"Dolne Otwarte Miasto w skrócie „DOM” to projekt polegający powołaniu do życia w przestrzeni Dolnego Miasta otwartych pracowni artystycznych. W ramach projektu powstaną pracownie multimedialne i interdyscyplinarne w których odbywać się będą cykliczne, bezpłatne spotkania warsztatowe dla mieszkańców Dolnego Miasta. Stała obecność artystów w przestrzeni Dolnego Miasta zasieje pozytywny ferment wśród mieszkańców i uczestników wydarzeń artystycznych.

Kolonia Artystów uzyskała wsparcie finansowe na realizację zadania publicznego pod nazwą:
"DOM – Dolne Otwarte Miasto" w ramach projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia 01.06.2012r. do dnia 15.12.2012r.

Etap 01 - Pozyskanie przestrzeni na Otwarte Pracownie Artystyczne: 01.06.2012 – 31.08.2012
Etap 02 - Nabór artystów na poszczególne Otwarte Pracownie Artystyczne: 01.07.2012 – 31.08.2012
Etap 03 - Realizacja projektu „DOM”, promocja projektu w szkołach, przeprowadzenie cyklu warsztatów weekendowych: 01.09.2012 – 15.12.2012
Etap 04 - Podsumowanie projektu, wystawa prac powstałych w trakcie projektu: 15-20.12.2012

Organizator: Kolonia Artystów
Partnerzy projektu:
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Bliżej Centrum" w Gdańsku,
Szkoła Podstawowa nr 65 im Alfa Liczmańskiego w Gdańsku.

 

Zadanie jest współfinansowane

ze środków otrzymanych od Gminy Miasta Gdańska w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.