Projekt ?WRZESZCZ ART!?

to cykliczny projekt artystyczny o charakterze interdyscyplinarnym i długofalowym. Pierwsza edycja odbyła się w roku 2011 - została powołana w nowej siedzibie Kolonii  Artystów Galeria Wideo, w której prezentowano artystów posługujących się w swojej twórczości, wideo, dokumentem, filmem, video-artem.

W czterech edycjach projektu udział wzięli uznani artyści: Julita Wójcik, Jacek Niegoda, Ania Witkowska, Adam Witkowski, Piotr Wyrzykowski, ?Aleksandra Wenta i Alicja Karska, Maciej Chodziński, Maciej Salomon, Dorota Walentynowicz, Wojciech Zamiara, Hubert Czerepok,?Urszula Wasielewska, Karolina Breguła, Agnieszka Jarząbowa, Kije i Adamski,  Mateusz Pęk, Maciej Szupica, Bogna Burska i Elvin Flamingo.

Głównym celem projektu jest prezentowanie i gromadzenie prac wideo artystów, tak aby powstała swoista kolekcja – archiwum edukacyjne dostępne dla każdego. W roku 2014, dzięki wsparciu finansowemu i współpracy merytorycznej z Instytutem Kultury Miejskiej została wydana też płyta DVD z filmami zaproszonych artystów. Na płycie znalazł się wybór filmów 13 artystów, którzy tworzą i mieszkają w Trójmieście. 

„WRZESZCZ ART!” to przybliżenie kontekstu społecznego w sztuce współczesnej, jak również ukazanie różnorodności jej form i tematyki.  

Podczas 5 edycji w roku 2015 projekt zostanie rozwinięty o dodatkowe obszary.  
Zostaną zorganizowane: pokazy wideo, warsztaty i koncerty.

POKAZY WIDEO 
Cykl spotkan?, prelekcji do pokazo?w filmowych, przybliz?y uczestnikom projektu dziedzine? sztuki wideo i zache?ci do two?rczej analizy wspo?łczesnych zjawisk audiowizualnych (poprzez otwarte dyskusje i wspo?lna? analize? obrazo?w). Celem przegla?du jest prezentacja szerszej publicznos?ci ro?z?nych form posługiwania sie? obrazem ruchomym w kreowaniu komunikatu artystycznego. Przegla?d prezentuje ro?z?ne strategie uz?ycia medium wideo, kto?re bywa podporza?dkowane odmiennym je?zykom sztuki, odmiennej strukturze wizualnej i formie powoływania sensu. Sztuka wideo, wywodza?ca sie? w uje?ciu historycznym bezpos?rednio z instalacji Nam June Paika, jest obecnie kojarzona z bardzo ro?z?nymi rodzajami obrazu ruchomego. Ta transformacja terminu, nieuznawana przez niekto?rych teoretyko?w, wprowadza duz?a? trudnos?c? w uchwyceniu wspo?lnych cech dla utworo?w powstaja?cych w obszarze dyscypliny. Wie?kszos?c? two?rco?w pod wzgle?dem formalnym cze?s?ciej czerpie inspiracje z gatunko?w filmowych, filmu dokumentalnego, animowanego i fabularnego, niz? z bezpos?redniego eksperymentu z obrazem i je?zykiem wypowiedzi. Wideo moz?e słuz?yc? ro?wniez? do czystej rejestracji zaaranz?owanej lub zaobserwowanej sytuacji lub performance. Artys?ci sie?gaja? takz?e do techniki found footage czyli budowania utworo?w z uz?yciem zapoz?yczonych materiało?w.

Zaproszeni artys?ci: 
Urszula Kozak 27.07-15.08.2015
Diana Ro?nnberg 29.08-13.09.2015
Honorata Martin 14.11-13.12.2015

Urszula Kozak
(1989)  ukończyła Intermiedia na Akademii Sztuk Pięknych dyplomem magisterskim.Prezentowała swoje prace na wystawie pokonkursowej Festiwalu Interference w Szczecinie na którym otrzymała nagrodę  Grand Prix, galerii R46 w Wrocławiu, galerii Lookout w Warszawie, galerii Stara Wozownia w Toruniu, galerii 13Muz oraz Trafo (Media Lab) w Szczecinie na festiwalu Urban Poetry Festival w Rydze. Współorganizuje Share PL oraz ZacieRGB (gdańsk), są to cykliczne spotkania na których odbywają się prezentacje, występy, warsztaty oraz wykłady artystów wizualnych oraz audiowizualnych. Do tej pory odbyły się dwie edycje w Katowicach oraz trzy w Gdańsku. Prowadziła pokaz wybranych prac artystek audiowizualnych oraz warsztaty z videoremiksu. Swoje projekty audiowizualne, indywidualne oraz tworzone w współpracy z muzykami pokazywała w Polsce i za granicą między innymi na festiwalach Live Performers Meeting w Rzymie i Kapsztadzie, Liber Null oraz Scope Sessions w Berlinie, Instytut Kultury Miejskiej oraz festiwal Streetwaves w Gdańsku, Willa Bergera oraz Zatoka Sztuki w Sopocie, CSW w Toruniu oraz na konkursie Videozone oraz festiwalu mappingu w Katowicach.  Obecnie mieszka oraz pracuje w Gdańsku.

Diana Ro?nnberg ­ urodzona w 1983r. w Gorzowie WLKP w Polsce. Przeprowadziła sie? do Szwecji w wieku os?miu lat. 1999­2002 Liceum Muzyczne w miejscowos?ci Kungsbacka, Szwecja. 2004­2009 Studia na Akademii Sztuk Pie?knych na wydziale Komunikacji Multimedialnej, kierunek Fotografia, ASP w Poznaniu. (Dzisiaj UAP.) 2009 Obroniła swoja? prace? magisterska? z wyro?z?nieniem u profesora Krzysztofa. J. Baranowskiego, Prace? pisemna? obroniła u prof. Romana Kubickiego. 2013 Rozpocze?ła studia doktoranckie na wydziale intermedio?w, ASP w Gdan?sku. Mieszka i pracuje w Polsce oraz w Szwecji. Zajmuje? sie? sztuka? video, fotografia?, instalacja?, malarstwem, poezja? oraz s?piewem.

Honorata Martin - ukon?czyła wydział Malarstwa na Akademii Sztuk Pie?knych w Gdan?sku, aneks z Intermedio?w, studiowała w Marmara University w Istambule. Korzysta z wielu dziedzin sztuki, punktem wyjs?cia dla jej prac jest obserwacja głe?bokich przez?yc?, po to aby, jak sama okres?la, „budowac? atmosfere?”. Interesuja? ja? silne emocje jakie towarzysza? pokonywaniu własnych ograniczen? i le?ko?w, szukanie granic wytrzymałos?ci psychicznej, fizycznej i emocjonalnej, kto?re stara sie? prezentowac? za pomoca? brutalnych lub lekkich i niepozbawionych humoru formach.

Jedna z pierwszych prac wideo Zimno, ukazuje Martin siedza?ca? na dachu budynku jedynie w stroju ka?pielowym. Artystka pro?bowała przezwycie?z?yc? chło?d 30­stopniowego mrozu czytaja?c fragment ksia?z?ki Heban Ryszarda Kapus?cin?skiego. Na wczesnej, studenckiej pracy, widac? zmaganie sie? z własna? fizycznos?cia?, a urwane frazy czytanych zdan? s?wiadcza? o ogromnym, fizycznym i psychicznym wysiłku, daleko przewyz?szaja?cym najcie?z?sza? prace? mie?s?ni. Fragment czytanego tekstu w miare? upływu czasu okazuje sie? bardzo adekwatny do stworzonej przez artystke? sytuacji. Słowa gło?wnego bohatera, wypowiadane w momencie s?miertelnego zagroz?enia, w ustach Martin w niezamierzony sposo?b zaczynaja? odgrywac? literacka? role?.

KONCERTY 
Kolonia Artysto?w od samego pocza?tku swojej działalnos?ci podejmuje i realizuje projekty, w kto?rych dz?wie?k i obraz stanowia? waz?ny, jes?li nie kluczowy element edukacyjny. Chcemy zwie?kszyc? spektrum muzyczne o dodatkowe gatunki: Drone, Noise, Ambient, Glitch, Electroacustic, Field Recording, Modern Classical, kto?re nie znajduja? dla siebie miejsca w przestrzeniach klubowych. Interdyscyplinarna przestrzen? Kolonii Artysto?w wspaniale nadaje sie? do prezentacji i s?wiadomego odsłuch dz?wie?ko?w przeznaczonych dla odbiorcy, kto?ry oczekuje duz?o wie?cej niz? oferuje wspo?łczesna popkultura. Spotkania obejmuja? obszar refleksji nad wspo?łczesna? sztuka? audiowizualna? i maja? charakter edukacji muzycznej. Spotkania z muzykami podczas koncertu, maja? wypełnic? luke? jaka istnieje pomie?dzy oficjalnymi instytucjami kultury oraz klubami czy galeriami zajmuja?cymi sie? promocja? sztuki. Wszystkie wydarzenia projektu stanowia? program o najpełniejszym, wieloaspektowym spojrzeniu na dz?wie?k, obraz, ruch Stworzenie alternatywnej platformy, kto?ra umoz?liwia produkcje? i dzielenie sie? wiedza? ws?ro?d ro?wnych partnero?w to cel, kto?ry od pocza?tku przys?wiecał działaniom Kolonii Artysto?w. 

W ramach projektu zaprosilis?my naste?puja?cych artysto?w: 

John Lake 25.07.2015
PURGIST 
06.10.2015

John Lake – to solowy, czasem taneczny, czasem lekkim, choc? nie pozbawiony dobrego brudu, projekt Łukasza Dziedzica. Przy ro?z?nych okazjach wcielaja?cego sie? w role artysty, kuratora Galerii Szara, two?rcy projektu Lugozi, swego czasu ro?wniez? w duecie jako IRON NOIR czy w „legendarnej” formacji Paracetamol vs KSZ. Z projektem John Lake serwuje mocne, rytmiczne, improwizowane brzmienia, nie pozbawione brudu i wcia?gaja?ce do tan?ca plemienna? dynamika? i ejtisowa? melodyka?. Solo lub w kooperacji wydal kilka płyt i udzielał sie? na kilku kompilacjach, m.in: Lugozi „"There Is Strong Shadow Where There Is Much Light“, „Remixes/Reworks”, Iron Noir „Les Chiffres”, kompilacjach „Exterritory”, „Pogorzelec Finally RMXD”, „Sealesia 3”, „PL2UA”. Z ro?z?nymi projektami koncertował m.in na Supermarket Art Fair w Szwecji, Festiwalu Ars Cameralis, 8 Tauron Nowa Muzyka w Katowicach, na Strefie Monotype w Warszawie, czy krakowskim Unsound Festival.

PURGIST 
Ten krajowy projekt utrzymany w stylistyce harsh noise stanowi rozwinięcie i sprecyzowanie poprzedniego przedsięwzięcia Dawida Kowalskiego, tj. SLEEP SESSIONS (aktywny w latach 2005-2013). PURGIST poświęcony jest eksploracji dynamicznych, niespójnych faktur brzmieniowych, miejskich nagrań terenowych, cyfrowych artefaktów i szczątkowej melodyki. Jego kompleksowe, kinematograficzne kompozycje utrzymane w konwencji harsh noise posiadają wyraźnie zaznaczone tło konceptualne skonstruowane w oparciu o uważną analizę kultury ulicznej będąc jednocześnie alegorią odkupienia osobistych słabości i obsesyjnej autoagresji.

WARSZTATY 

Warsztaty be?da? prowadzone w siedzibie Kolonii Artysto?w jak ro?wniez? w przestrzeni publicznej Miasta Gdan?sk oraz w przestrzeniach instytucji kultury Gdan?ska. Zaplanowano jest 5 spotkan? warsztatowych, kto?re zostana? poprowadzone przez zaproszonych artystów Podczas warsztato?w uczestnicy (dzieci, młodzież, studenci) zostana? zaproszeni do zwiedzania aktualnych wystaw sztuki wspo?łczesnej w Kolonii Artysto?w oraz w instytucjach kultury w Gdan?sku. Zostaną przepowadzone również warsztaty z edycji wideo, audio oraz animacji poklatkowej.

Terminy
12-13.08.2015,
23-24.09.2015
14-15.10.2015,
11-12.11.2015
09-10.12.2015

Organizator: Kolonia Artystów
Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańsk.