?Jeden z drugim myśli, że malować to takie proste albo staromodne?.

Alicja Kubicka
Wernisaż: 12.05.2017 godz. 19.00
Kolonia Artystów / Dolne Miasto ul. Dolna 4. 

OPA | Otwarte Pracownie Artystyczne godz. 19.30:
Magdalena Melli & Monika Wińczyk, Paulina Jackowska, Magdalena Sadłowska, Weronika Michalska, Edyta Kowalewska, Dominika Piętak.

Wystawa: 13.05-07.06.2017 po uprzednim umówieniu telefonicznym (504 854 110).

Wystawa odbywa się w ramach projektu pt. "MIESZKAŃCY".
Projekt "MIESZKAŃCY" współfinansowany jest przez Miasto Gdańsk. 

Wystawa prezentuje prace należące do malarskiego dyplomu Alicji Kubickiej, którego publiczna obrona odbędzie się podczas finisażu (7 czerwca). Prace przygotowane zostały w pracowni malarstwa pod opieką Krzysztofa Gliszczyńskiego i Marka Modela. 

Jest to wystawa malarstwa, rozumianego jako grunt i farba na płótnie naciągniętym na krosno. 

Zbiorowy tytuł eksponowanych prac to Powiększenie, ze względu na film Michelangelo Antonioniego o tym samym tytule. Był on silnym impulsem twórczym, pożytecznym malarskiemu warsztatowi artystki, jakkolwiek niekoniecznie jest on cytowany lub wykorzystywany jako temat obrazów. Kubicka czerpie z wizualnej wiedzy przekazywanej nam przez Antonioniego i na wzór wynalezionych przez niego sposobów obrazowania rzeczywistości, ustawia na płótnach jej fragmenty, obiekty wyabstrachowane z ich pierwotnych sytuacji. Rebusowa wizualność Antonioniego służy jako narzędzie do konstruowania tematów malarskich takich jak pejzaż lub martwa narura. Intencją budowania obrazów jest tworzenie konglomeratu dwóch odmiennych sposobów widzenia: tego, które umożliwiają nam oczy i tego, które wytwarza obiektyw aparatu fotograficznego.

Rozważania nad punktami styku (lub starć) fotografii z malarstwem leżą u podstaw malarskiego myślenia Kubickiej.

Od strony formalnej jej twórczość opiera się na obiektywnie zaobserwowanej uproszczonej figurze. Ma ona źródło w założeniu, że zobiektywizowany przedmiot w malarstwie nadal może nieść ładunek bezpretensjonalnych treści.

Tytuł wystawy to hasło zapożyczone od Stanisława Stasiulewicza, artysty działającego w Bydgoszczy. Nie jest ono bezpośrednim opisem tematyki dyplomu, lecz raczej pochwałą medium, za pomocą którego został stworzony. Zaanektowanie go jest więc gestem o randze artist statement. Jednocześnie jest hołdem dla Szkoły Bydgoskiej – artystycznej formacji, silnie stymulującej artystkę.

W dniu publicznej obrony w przestrzeni pracowni artystki przy ul. Dolnej 4 zostanie zaprezentowany aneks do dyplomu w postaci jednodniowej instalacji site-specific, wykonany pod opieką Przemysława Łopacinskiego.

Alicja Kubicka – urodzona w 1993 r. w Bydgoszczy. Studentka V roku malarstwa na ASP w Gdańsku. Zajmuje się tradycyjnie pojmowanym malarstwem. Uczennica Stanisława Stasiulewicza, Marka Modela i Krzysztofa Gliszczyńskiego. Rezydentka Kolonii Artystów, autorka murali, czterech wystaw indywidualnych, uczestniczka kilkunastu wystaw indywidualnych.