Cykl warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży.

Warsztaty skierowane do uczestników w wieku od 7 do 15 lat.
Zajęcie odbywają się w każdy czwartek w godzinach 17.00 - 19.00
Miejsce: Kolonia Artystów / Dolne Miasto ul. Dolna 4
Zapisy: kolonia.artystow@gmail.com z dopiskiem "WARSZTATY / MIESZKAŃCY".

Warsztaty odbywają się w ramach projektu pt. MIESZKAŃCY.
Projekt Mieszkańcy współfinansowany jest przez Gminę Miasta Gdańska. 

TERMINY JESIEŃ / ZIMA 2016

6.10 / 13.10 / 20.10 / 27.10
3.11/ 10.11 / 17.10 / 24.11
1.12/ 8.12/ 15.12 / 22.12 

TERMINY WIOSNA / LATO 2016
12.05 / 19.05
02.06 / 09.06 / 16.06 / 23.06  / 30.06 

Warsztaty obejmujące poznanie różnych technik malarskich i rysunkowych (klasycznych: akwarela, farby akrylowe, pastel, węgiel, ołówek, kredki i inne jak też  tworzenie własnych farb z użyciem naturalnych barwników, glinek i roślin); podstawy rysunku z natury, który umożliwia poznanie form przestrzennych, faktur, wielkości; interpretacja obrazów, dzieł sztuki; wprowadzenie pewnych zagadnień z historii sztuki i kultury na bezpośrednich przykładach powiązanych z życiem codziennym, historią dzielnicy Dolne Miasto oraz miasta Gdańska; wprowadzenie do nauki o kolorze i pomoc w zrozumieniu wartości i oddziaływania koloru w różnych dziedzinach życia; gry i zabawy zachęcające dzieci do wyrażania własnych opinii i upodobań.

Spotkania będą odbywały się w pracowni malarskiej co dla dzieci jest dodatkowym bodźcem poznawczym i pozwala na bezpośredni kontakt z procesem tworzenia.

Celem jest uwrażliwienie dzieci na sztukę, kolor; rozwój wyobraźni i indywidualności, rozwój manualny; umiejętność współdziałania i tworzenia w grupie.

Warsztaty odbywają się w okresie trwania projektu raz w tygodniu po 2 godziny.
Prowadzenie Katarzyna Fijałkowska.

Katarzyna Fijałkowska

Malarka, ilustratorka. W 2006 roku uzyskała tytuł Magistra Sztuk na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wydziale Grafiki Projektowej (pracownia prof. Janusza Górskiego) ze specjalizacją Malarstwo (pracownia prof. Macieja Świeszewskiego).

W latach 2003-2005 otrzymywała stypendium Prezydenta Miasta Gdańska.

W latach 2005-2006 w grupie studentów prof. Świeszewskiego, zrealizowała projekt murali 'W kolorze mniej boli', w całej Klinice Onkologii Dziecięcej w Gdańsku, który otrzymał nagrodę Ministra Kultury oraz Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku.

Do 2013 roku mieszkała w Wielkiej Brytanii gdzie była członkiem grupy artystycznej Cor Blimey Arts, organizowała wystawy i animowała wydarzenia kulturalne i społeczne oraz prowadziła warsztaty artystyczne w różnych dzielnicach Londynu.

W swoim malarstwie wyraża zderzanie się człowieka z przestrzenią transcendentu, wykraczanie poza granice zmysłów. Jak również poznaje i opisuje biologiczną formę człowieka i jego związek z naturą. W ilustracji tworzy głównie dla dzieci, interesuje się edukacją i edukowaniem poprzez sztukę.

Od 2015 roku rezydentka Kolonii Artystów na Dolnym Mieście.