15.09.2018 godz. 19:00

Pierwsze pomysły na te prace wyszły z rozważań o edukacji estetycznej, którą zajmuje się w pracy teoretycznej. Chciałam stworzyć narzędzie, które zachęci odbiorcę do aktywności. Za pomocą prostych czarno-białych znaków, można by tworzyć nieskończoną ilość wariantów graficznych. 

W ten sposób również zwracam uwagę na problem obecnego odbiorcy. Teoretycy coraz częściej próbują sprecyzować jego nową rolę w zmieniającym się świecie sztuki. Pojawiają się, nie używane dotąd w tym kontekście, określenia jak router, narzędzie, konsument, uczestnik. Mnie najbardziej interesuje to ostatnie. Według Marka Krajewskiego “uczestniczyć oznacza [...] nie tylko tworzyć, partycypować, interpretować, ale przede wszystkim współtworzyć pewną sytuacje”. 

Celem moich działań jest stworzenie przestrzeni, w której mogłabym zaprosić “odbiorców” do współtworzenia obrazu. Jednocześnie chce odwrócić konwencjonalną relację artysta -odbiorca. Zaangażowanie widza, zmieni jego rolę z odbiorcy na uczestnika. Dostanie możliwość własnej interpretacji i ingerencji w obraz. Każda kolejna osoba, będzie widziała inny odsłonę tego samego “dzieła”. Z mojej perspektywy, jako osoby, która inicjuje te działania, jest to nieprzewidywalny proces. Nie wiem, jakiego efektu się spodziewać . Paradoksalnie ja staje się obserwatorem, a uczestnicy kreatorami.

Autorka: Natalia Sędek
Praca zrealizowana podczas pobytu rezydencyjnego w Kolonii Artystów Dolne Miasto w ramach projektu pt. "MIESZKAŃCY".
Projekt "MIESZKAŃCY" współfinansowany jest przez Miasto Gdańsk.
Organizator: Kolonia Artystów