WAP | Warsztaty Animacji Poklatkowej

Autorski projekt Robotników Sztuki, Mikołaja Roberta Jurkowskiego i Sylwestra Gałuszki.
Zajęcia plenerowe odbędą się w terenie (Gdańsk - Dolny Wrzeszcz).
Zajęcia praktyczne z montażu filmów odbędą się w siedzibie Kolonii Artystów.
Liczba uczestników: 12 osób

Czas trwania jednego spotkania: 3 h (zegarowe)
Termin realizacji: od lipca do listopada 2013 r.
09-13.07.2013
26-30.08.2013
21.09.2013
05.10.2013 
19.10.2013 
8-9.11.2013
15-16.11.2013 
23.11.2013 

Organizator:Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Partner: Kolonia Artystów 

Opis

WAP to Warsztaty Animacji Poklatkowej i klasycznej, których celem jest poznanie podstaw animacji i stworzenie filmów zainspirowanych otoczeniem, dzielnicą Wrzeszcz Dolny oraz miejscem spędzania wolnego czasu w przestrzeni.

Projekt służy poznaniu umiejętności obsługiwania narzędzi multimedialnych, które zostaną udostępnione uczestnikom w ramach projektu. Warsztat oparty jest na technologiach  XXI wieku, dlatego udostępniamy uczestnikom najnowsze zdobycze techniki, które umożliwią im poznanie siebie oraz otaczającej ich rzeczywistości. Przy okazji uświadomimy o zagrożeniach wynikających z nieumiejętnego posługiwania się tymi narzędziami. Proces percepcji oparty będzie na wspólnym poszanowaniu dóbr dokonań kulturalnych, które posłużą budowaniu wspólnej platformy wymiany. W ten sposób wpisujemy się w dyskurs o współczesnej roli mediów i nie zostawiamy odbiorców na pastwę mechanizmów manipulacji. 

Połączenie elementu multimedialnej kreacji z badaniem artystycznych czynników kształtujących tożsamość jest najwłaściwszym sposobem edukacji przyszłych świadomych i skupionych na wspólnym tworzeniu lokalnej wspólnoty obywateli, a zarazem elementem kompleksowej rewitalizacji.

Celem warsztatów jest: 

- rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości plastycznej dzieci i młodzieży,

- rozwój umiejętności odbioru oraz tworzenia współczesnych przekazów, 

- kształtowanie krytycznych, otwartych postaw, wykształcenie umiejętności współpracy wewnątrz grupy,

- rozwój kreatywności uczestników,

- przeciwdziałanie wykluczeniu kulturowemu,

- dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań, 

- wdrażanie edukacji alternatywnej, 

- stymulowanie do poszukiwań własnych talentów i zainteresowań, 

- zapoznanie uczestników z różnorodnymi możliwościami spędzania czasu wolnego, które będą twórczą i rozwijającą alternatywą dla biernego lub ryzykownego korzystania z czasu wolnego.

Efekty warsztatów:

Podczas warsztatów grupa wyprodukuje filmy animowane, poznając podstawowe techniki animacji i montażu filmowego.