Wernisaż

KOPCEWICZ / CHODZIŃSKI
Wczoraj-Dziś-Jutro
Wernisaż 22.03.2014 godz. 19
Kolonia Artystów | ul. Dolna 4 | Dolne Miasto 

Otwarte Pracownie Artystyczne godz. 20
Prezentacja projektu reaktor 42a
Magdalena Mellin | Tomasz Skorbun | Anna Kalwajtys 
Performance muzyczny: Tomasz Gadecki
OPA | Dominik Rudasz | Przemysław Kamiński 

Do projektu wystawienniczego zaproszeni zostali artyści, którzy ponad 10 lat temu debiutowali w Kolonii Artystów na terenie Stoczni Gdańskiej. 

Wystawa i Otwarte Pracownie Artystyczne odbywają się w ramach projektu DOM | Dolne Otwarte Miasto. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

 “Podobnie” |  Tomek Kopcewicz / Maciej Chodziński 
Ciało krystaliczne. Wspólna wystawa dwóch podobnych do siebie - pod względem formalnym twórców obraca się wokół motywu kryształu. Część obrazów jest nawet zbliżona kolorystycznie - gamą czerni i szarości. Ciało krystaliczne to ciało stałe, w którym cząsteczki, atomy lub jony są ułożone
w uporządkowany schemat powtarzający się we wszystkich trzech wymiarach przestrzennych.
Można więc założyć, ze prawdziwa struktura krystaliczna jest w pewien sposób dookreślona, właściwa, perfekcyjna - tym samym nieludzka i “nie-malarska”.  Kryształ niesie ze sobą bardzo bogatą symbolikę, znaczenia alchemiczne, techniczne, estetyczne, etyczne a nawet wartościujące -
w zależności czy mówimy o krysztale zamarzniętej wody czy diamencie. To powoduje, że prosty formalnie motyw siatki krystalicznej - nigdy nie będzie w pełni abstrakcyjny. Wieloznaczność samego motywu kryształu - powoduje, że staje się on pojemny i przejrzysty - staje sie niejako lustrem,
w którym odbije się ten, kto się nim zajmuje. Dlatego może - mimo przytłaczających formalnych paraleli - obrazy dwóch artystów jednak się różnią, mimo deklarowanej przewrotnie podobności. 

Kryształy, w całej swojej pozornej statyczności i prostocie, rosną w skomplikowane struktury - identyczne kryształki lodu tworzą niepowtarzalne, choć na pozór podobne - płatki śniegu. Może tutaj leży atrakcja i wyzwanie podobności - nawet przy ograniczających, ścisłych założeniach - a być może nawet dzięki nim, wybrzmiewa wśród suchych struktur jeszcze coś chaotycznego, nieprzewidywalnego. W obrazach - zacieki, niedokładności, pływające tła mogą tego być znakiem, kontrapunktem dla precyzyjnej geometrii. 

Podjęcie się przez artystów eksploracji jednego motywu i publiczne skonfrontowanie efektów
- to w sensie artystycznym wyzwanie, ryzyko. To gra z pojęciem “indywidualności” artystycznej, monotonią, skrywaniem czy zaprzeczaniem znaczeń, abstrakcją. Jest także wizualną rozmową pomiędzy kolegami, wymianą, wzajemnym przeglądaniem się w przejrzystości. 
Tekst : Dominika Skutnik

Tomek Kopcewicz
Urodzony w 1974 r. w Kamieniu Pomorskim. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom w 2002r. W pracowni prof. Włodzimierza Łajminga oraz pracowni intermediów prof..Witosława Czerwonki. 

Zajmuje się malarstwem i realizacją prac wideo. 

Wybrane wystawy indywidualne 
2013 Winter in Sneakers Profile, Warszawa 
2012 Malarstwo – Widzimisie Gallery, Siedlce 
2011 Trouble is Our Business-Fundacja Profile,Warszawa 
2011 On The Way - Galerie Sandhofer, Insbruck 
2010 Plan ewakuacyjny - Gallery Gablotka,Gdańsk 
2008 On the way – Baltic Sea Culture Center, Gdansk 
2007 On the way – Gallery Klima Bochenska, Warszawa 
2005 Project 1 Bars – University Gdansk 
2004 Pulp – CCA Laznia, Gdansk 
2002 Obraz mieszczański przedmiot pożądania – Gallery Młode Miasto, Gdańsk.
http://kopcewicz.com/ 

Maciej Chodziński
Urodzony w 1981 r. w Gdańsku. Absolwent  grafiki w ASP w Gdańsku oraz filozofii na UG. Zajmuje się malarstwem, grafiką, tworzeniem video i instalacji. Pomysłodawca i współtwórca niezależnego magazynu artystycznego “Krecha”. Wraz z grupą Krecha dwukrotny laureat nagrody Gazety Wyborczej Sztorm Roku (2008, 2009), nominowany do malarskiej nagrody Gepperta (2009). Dwukrotnie nominowany do Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców (2008, 2009). Razem z Maciejem Salamonem tworzy projekt „Roboty Ziemne”. 
http://chodzinski.blogspot.com/ 

Spot + dokumentacja wideo

Spot wideo + dokumentacja by SG

Wczoraj-Dziś-Jutro from Kolonia Artystów on Vimeo.

 

KOPCEWICZ / CHODZIŃSKI from Kolonia Artystów on Vimeo.

OPA | Otwarte Pracownie Artystyczne

W ramach OPA | Otwartych Pracowni Artystycznych można zobaczyć prezentacje poza-dyscyplinarnego projektu Reaktor 42_a.
Prezentacja projektu dodatkowo wzbogacona jest o performance muzyczny Tomasza Gadeckiego.

REAKTOR 42_a Przestrzeń Kolizji:
Magdalena Melin | Tomasz Skorbun | Anna Kalwajtys
Performance muzyczny: Tomasz Gadecki

Otwarte Pracownie Artystyczne: Dominik Rudasz | Przemysław Kamiński

Reaktor 42_a Przestrzen Kolizji
Projekt budowany jest na styku trzech dziedzin: architektury, sztuk wizualnych i sztuk performatywnych. Powstał jako wynik działań podjętych w Pracowni Projektowania Wnętrz Miejskich na gdańskiej ASP, gdzie obszarem badawczym stały się tereny historycznej Stoczni Gdańskiej oraz szukanie dla nich alternatywny urbanistycznej i architektonicznej.

W październiku 2012 roku w ramach zajęć w pracowni „Projektowania Wnętrz Miejskich” prof. Jacka Dominiczaka rozpoczął się eksperymentalny projekt pozadyscyplinarny realizowany przez doktorantów Annę Kalwajtys – sztuki performatywne, Magdalenę Mellin – sztuki wizualne oraz Tomasza Skrobun – architekta. Konfrontacja przedstawicieli ekstremalnie różnych dyscyplin to pierwsze zdarzenie w przestrzeni kolizji, zderzenie różnych poglądów na temat miejsca, wzorców edukacyjnych i wreszcie metodologii pracy z tworzywem. Zasadniczym narzędziem realizacyjnym stała się dialogiczność rozumiana nie jako kompromis stanowisk, ale jako poszukiwanie sposobów wspólnego rozumienia procesu, intelektualnych przestrzeni spotkania się subiektywnych stanowisk projektantów.

Projektowane przez nas wnętrze miejskie pozbawia budynek hali jednoznacznej funkcji. Gospodarując odpowiednio przestrzenią, tektoniką terenu, materiałami i programując komunikację rozpoczynamy eksperyment, w którym przestrzeń wymusza obecność. Ta transformacja, wynikająca z głębokiego zrozumienia prototypu, wychodzi poza język architektury, koncentrując uwagę na doświadczeniu i odczuwaniu tego, co definiuje istotę tożsamości miejsca.

Pojęcie -Przestrzeni Kolizji- inspirowane jest teorią niemieckiego architekta Markusa Miessen’a dla którego podstawą działań jest nazwany przez niego ‘sprzeczny konsensus’/kolizyjny konsensus. W Przestrzeni Kolizji pozwalamy ścierać się ze sobą różnym potencjałom, niekoniecznie prowadząc do szybkiego i jednoznacznego rozwiązania.

Tomasz Bogdan Skrobun jest doktorantem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Architekt związany z Gdańskiem poprzez proces edukacyjny oraz pracę zawodową. Wraz z Wojciechem Zaborniakiem stworzył pracownię T-33Architekci. W ramach zawodowego projektu zrealizował wiele obiektów architektonicznych. W ramach doktoratu zajmuje się zagadnieniem bilansowania skutków implementacji ditlenku węgla do środowiska naturalnego w wyniku szeroko pojętego procesu budowlanego. Poza tym optyka jego działalności skupia się wokół poszukiwania rozwiązań architektonicznych akcentujących tożsamość miejsca, budowania szerokokątnych relacji kontekstów z użytkownikiem / obserwatorem / aktorem oraz sensualnych koneksji z architekturą.
http://t-33.pl/

Magdalena Mellin od 2014 rezydentka Koloni Artystów w projekcie DOM | Dolne Otwarte Miasto, obecnie doktoranta Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie wcześniej w 2009 uzyskała tytuł Magistra Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa. Seria prac dyplomowych została wyróżniona w konkursie Artystycznej Podróży Hestii, czy Promocji-19 Przeglądu Młodego Malarstwa. Swoją edukację wzbogaciła jednorocznym stypendium na Sabanci University (Istanbul). Uczestniczyła również w dwuletnim programie Dutch Art Institute “Visual Art and Reserach” w Holandii, gdzie w 2012 uzyskała dyplom MFA. Uczestniczka wielu wystaw, warsztatów w kraju i za granicą (m.in. Włochy, Holandia, Turcja, Liban, Senegal-DAK’ART 2012 – OFF, Nowy Jork Art Book Fair).
http://www.magdalenamellin.com/

Anna Kalwajtys artystka performance, obecnie mieszkająca w Gdańsku, od 2014 rezydentka Koloni Artystów w projekcie DOM | Dolne Otwarte Miasto.
Absolwentka Wydziału Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Wydziału Intermediów na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Odbyła staż na Akademii Sztuk Pięknych w Zagrzebiu na Wydziale Filmu i Animacji. Obecnie studentka Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jej twórczość nakierowana jest przede wszystkim na sztukę efemeryczną. Zajmuje się performance, video-performance, jak również tworzy w obszarze obiektu-instalacji. Jednocześnie Kalwajtys pracuje nad projektami poza-dyscyplinarnymi oraz kuratorskimi w obrębie zjawisk performatywnych.

Artystka brała udział w wielu festiwalach sztuki performance w Polsce i za granicą m.in Guangzhou Live 4 - w Chinach/MIPAF 2013 w Macau /BIPAF_Brooklyn Festival,Brooklyn,Nowy York,USA /Infr’Action,_ Art,Sete,Francja / Live Action,_ Art, Gothenburg,Szwecja/ Infr’Action,_ Art ,Venezia,Włochy /Festival Préavis de désordre Urbain ,Marseille,Francja/  /The Days of Performance Art. Lwów, Ukraina / Konteksty_III, Sokołowsko,Polska7a*11d_Toronto Free Gallery, Mercer Union, Toronto, Kanada.
http://kalwajtysperformance.blogspot.com

Tomasz Gadecki
TOMASZ GADECKI- Saksofonista, muzyk.
http://www.olbrzymikurdupel.pl/biografia.php?id=3