ZNAKI WODY - eco-warsztaty

Podczas warsztatów organizowanych przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp.z o.o., trzydziestu uczestników warsztatów, które prowadzi Kolonia Artystów, stworzy nowe Znaki Wody, przedstawiające sposoby ochrony ujęć wody znajdujących się na terenie Pasa Nadmorskiego. Między 5 a 8 kwietnia w Kolonii Artystów odbędą się warsztaty pt. ''ZNAKI WODY", w których weźmie udział 30 uczestników, między 13 a 18 rokiem życia, ze szkół znajdujących się w dzielnicach Jelitkowo, Wrzeszcz, Zaspa i Przymorze. Młodzież weźmie udział w warsztatach opartych na procesie tworzenia znaków, z zakresu komponowania piktogramów, designu przestrzennego, warsztatów z wycinania i odbijania szablonu na tablicach i podkoszulkach. Po zaprojektowaniu czytelnego przekazu graficznego, znaki zostaną umieszczone na tablicach A3, a następnie powieszone na jednym z ogrodzeń studni głębinowych znajdujących się w Parku Reagana, na terenie Pasa Nadmorskiego. 

Po zakończeniu warsztatów, 8.04, między godziną 15 a 18, odbędzie się Akcja Performatywna, polegająca na pochodzie uczestników warsztatów z siedziby Kolonii Artystów, do Parku Reagana, gdzie nastąpi uroczyste zawieszanie tablic na ogrodzeniu studni, znajdującym się w pobliżu Placu Zabaw, zakończone wernisażem. Podczas warsztatów, prowadzony będzie także blog, na którym znajdą się zdjęcia z przebiegu warsztatów, opinie i przemyślenia uczestników, a także sonda uliczna na temat ochrony wody, prowadzona przez warsztatowiczów. Po zakończeniu akcji znajdzie się tam też wideo z warsztatów i zawieszania tablic.

BLOG
 

Akcja

Akcja prowadzona jest w celu szerzenia świadomości mieszkańców Gdańska na temat ważności ochrony Pasa Nadmorskiego, na którym znajdują się ujęcia wody Czarny Dwór i Zaspa, zaopatrujące 30% mieszkańców Gdańska w wodę pitną. Ujęcia te znajdują się na terenie zurbanizowanym, w bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-usługowej, stąd istnieje dość duże zagrożenie ich zanieczyszczenia. Studnie znajdują się płytko pod piaszczystą ziemią, która jest mocno przepuszczalna. W ochronie ujęcia ważne jest między innymi nie odprowadzanie do gleby olejów, benzyn i substancji ropopochodnych oraz innych zanieczyszczeń, unikanie stosowania nawozów sztucznych i naturalnych w rejonie ujęć wody. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń w głąb warstwy wodonośnej należy gromadzić odpady stałe w pojemnikach na śmieci. Ważne jest także sprzątanie po swoich zwierzętach. Te oraz inne sposoby ochrony ujęć wody, przedstawione zostaną na tablicach za pomocą piktogramów.

 

Warsztaty

05-07.04.2011 - 15.00-19.00 / WARSZTATY 
08.04.2011 - 16.00-18.00 AKCJA / PERFORMANCE [Park Reagana] 

Organizator: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna we współpracy z Kolonią Artystów.
Miejsce warsztatów: Kolonia Artystów ul. Miszewskiego 18, Gdańsk Wrzeszcz.
Pomysł i realizacja: PGR ART
Patronat: Gdańsk i Metropolia Europejska Stolica Kultury 2016 kandydat