SPEC-ART-EKO

- konsultacje specjalistyczne oraz zajęcia grupowe (Fundacja Fosa)

- warsztaty artystyczne (Kolonia Artystów)

* połączenie 2 kończących się projektów „Poradni dla rodziców na Dolnym Mieście” oraz „art-eko”

* celem zadania jest poprawa społecznego funkcjonowania 150 mieszkańców Dolnego Miasta, poprzez indywidualne konsultacje specjalistyczne, aktywizację rodzin w środowisku, specjalistyczne oddziaływania grupowe oraz interwencyjne, a także uruchomienie warsztatów artystycznych podczas 16 spotkań rekreacyjnych wspierających wrażliwe podejście do ekologii 

* w ramach zadania EKO omawiane będą: racjonalne gospodarowanie mediami, żywieniem, oszczędność), ART – warsztat interdyscyplinatny i multimedialny, SPEC – obejmie minimum 20 osób, 300godzin konsultacji z psychologiem, psychoterapeutą, pedagogiem, mediatorem, prawnikiem, doradcą zawodowym, psychiatrą, logopedą

* połączenie sztuki i ekologii na stronie internetowej (blogu) gdzie uczestnicy będą publikować swoje działania

Terminy warsztatów artystycznych: wrzesień - grudzień 2015
Zapisy: kolonia.artystow@gmail.com | 505 391 891 
Fundacja Fosa i Kolonia Artystów 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2015 – 2020.