WRZESZCZ ART!

to przybliżenie kontekstu społecznego w sztuce współczesnej,
jak również ukazanie jej rozmaitych form i tematów. Konfrontacja artystów o zróżnicowanym podejściu do sztuki, materii w której tworzą, zapewni wielostronność ujęcia i przedstawienia zagadnień związanych z twórczością artystyczną.

Projekt „WRZESZCZ ART!” ma na celu edukację poprzez sztukę wideo, wymianę doświadczeń artystów mieszkających w Gdańsku oraz popularyzację i zachęcenie do udziału w życiu kulturalnym miasta. Projekt umożliwi bezpośredni kontakt z uczestników z uznanymi artystami sztuki wideo. 

„Galeria 6.21”
Stworzona została pierwsza w Trójmieście galeria wideo o nazwie „6,21”, gdyż jej wymiary wynoszą
6 metrów 21 centymetrów.
W roku 2011 projekt był dofinansowany przez Miasto Gdańsk – dotacja z zakresu kultura.
W pierwszej edycji projektu udział wzięli: 
Julita Wójcik, Jacek Niegoda, Ania Witkowska, Adam Witkowski, Piotr Wyrzykowski. 

W roku 2012 projekt realizowany jest bez publicznego wsparcia finansowego, do projektu zostali zaproszeni:
Aleksandra Wenta i Alicja Karska
Maciej Chodziński
Maciej Salomon
Dorota Walentynowicz
Wojciech Zamiara
Hubert Czerepok
Urszula Wasielewska 

 

GALERIA 6,21

Ideą pokazów jest udostępnienie przez artystów jak największej ilości materiałów filmowych. Utworzone zostało wyjątkowe archiwum wideo udostępnione przez artystów w celach edukacyjnych. Galeria jest otwarta dla wszystkich w dni robocze w godzinach 17.00 – 20.00.

Organizator: Kolonia Artystów
Partner: Narodowy Instytut Adiowizualny
Patronat: wrzeszcz.info.pl

www.wrzeszczart.blogspot.com