KOLONIA ZAKMNIĘTE DO ODWOŁANIA.

Wystawa pt. Bio-Inteligencja (czy w ogóle istnieje) została zamknięta.