OPOWIADACZE HISTORII: wspomnienia ukryte w fotografii

to interaktywny projekt o charakterze artystyczno-społecznym oparty na cyfrowej rejestracji wspomnień seniorów Dolnego Miasta oraz pozyskaniu, digitalizacji i archiwizacji prywatnych fotografii ilustrujących losy ludzi, budynków i miejsc związanych z dzielnicą.

Terminy warsztatów wideo:

31.07.2013 godz. 16.00 – 19.00 | Kolonia Artystów | ul. Dolna 4, Dolne Miasto
29.08.2013 godz. 16.00 – 19.00 | Kolonia Artystów | ul. Dolna 4, Dolne Miasto
30.09.2013 godz. 16.00 – 19.00 | Kolonia Artystów | ul. Dolna 4, Dolne Miasto

17.10.2013 godz. 16.00 – 19.00 | Kolonia Artystów | ul. Dolna 4, Dolne Miasto
07.11.2013 godz. 16.00 – 19.00 | Kolonia Artystów | ul. Dolna 4, Dolne Miasto
14.11.2013 godz. 16.00 – 19.00 | Kolonia Artystów | ul. Dolna 4, Dolne Miasto
22.11.2013 godz. 19.00 | WERNISAŻ |Kolonia Artystów | ul. Dolna 4, Dolne Miasto 

Warsztaty wideo skierowane są do młodzieży. 

Zapisy: Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach wideo, prosimy o przesłanie maila  na adres: kolonia.artystow@gmail.com z wyborem daty warsztatów. W tytule maila prosimy o wpisanie: „OPOWIADACZE HISTORII”. 

Adresatem zadania publicznego są mieszkańcy dzielnicy. Wśród nich główną grupą docelową będą seniorzy, których wspomnienia dotyczące Dolnego Miasta chcemy zebrać, zarchiwizować i opatrzyć stosowną kroniką zdjęciową. Archiwizacji materiałów posłużą warsztaty wideo skierowane do młodzieży z Dolnego Miasta. 

Ważnym, bezpośrednim beneficjentem zadania będą także mieszkańcy Dolnego Miasta, tworzący na razie nieformalną, ale prężnie działającą grupę Opowiadaczy Historii – zbieraczy „żywej pamięci”. 

Za beneficjentów pośrednich można uznać wszystkich miłośników Dolnego Miasta zainteresowanych jego historią, architekturą, przyrodą i życiem codziennym mieszkańców.

Zadanie jest współfinansowane

ze środków otrzymanych od Gminy Miasta Gdańska w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.