Dolne Otwarte Miasto

w skrócie „DOM” to projekt, którego pierwsza edycja odbyła się w roku 2012, a druga w roku 2013. Obydwie cieszyły się ogromnym powodzeniem i frekwencją wśród odbiorców i uczestników z Dolnego Miasta. Podczas pierwszej edycji projektu powstały otwarte pracownie, w których odbyły się cykliczne, bezpłatne spotkania warsztatowe. Podczas drugiej edycji  oprócz cyklicznych spotkań warsztatowych z najmłodszymi mieszkańcami Dolnego Miasta, powołaliśmy do życia program artystyczny na funkcjonowanie przestrzeni galeryjnej, w której nastąpiła wymiana doświadczeń i dialogu pomiędzy mieszkańcami Gdańska i artystami. 

W roku 2014 chcemy kontynuować rozpoczętą pracę artystyczno-edukacyjną organizując: Warsztaty, Wystawy i cykl Otwartych Pracowni Artystycznych.

Dostępność i otwartość pracowni również w soboty i niedziele oraz po godzinach pracy czyli po godzinie 16tej stanowi innowację i alternatywę w stosunku do innych działających w tym obszarze instytucji i placówek edukacyjnych.  Dodatkowo stała obecność artystów, zasieje pozytywny ferment wśród mieszkańców Gdańska i uczestników wydarzeń artystycznych. 

Wstęp na wszystkie wydarzenia związane z projektem będzie bezpłatny.
www.dolneotwartemiasto.blogspot.com 

Warsztaty | Wystawy | OPA

Projekt składa się z trzech części:

- części artystyczno wystawienniczej pt. „Wczoraj-Dziś-Jutro”, do której zaproszeni zostali artyści debiutujący ponad 10 lat temu w Kolonii Artystów na terenie Stoczni Gdańskiej.
Tomek Kopcewicz / Maciej Chodziński - 29.03 - 17.05.2014
Anna Witkowska / Adam Witkowski - 24.05 - 31.07.2014
Agata Nowosielska / 09.08.2014
Anna Reinert / 08.11.2014

- części edukacyjnej: cykl spotkań warsztatowych. 
Warsztaty prowadzone przez rezydentów Kolonii Artystów projektu DOM:
Anna Kalwajtys | Przemysław Kamiński | Monika Matsumoto | Magdalena Mellin | Dominik Rudasz
Terminy warsztatów: 05.04.2014 | 17.05.2014 | 15.06.2014 | 16.08.2014 | 20.09.2014 | 18.10.2014 | 22.11.2014. 

- części artystyczno praktycznej: Otwarte Pracownie Artystyczne.
Cykl spotkań, wykładów, pokazów filmowych, wernisaży i prezentacji, odbywający się w niecodziennych warunkach, bo w pracowaniach rezydentów Kolonii Artystów. Każdy z rezydentów może zaprosić do swojej pracowni artystę, muzyka, wykładowcę, który zaprezentuje swoje obrazy, filmy czy zrobi wykład. Projekt ma na celu bezpośredni kontakt mieszkańców Dolnego Miasta z artystą w miejscu pracy – czyli w pracowni artystycznej.  
Terminy: 29.03.2014 | 24.05.2014 / 09.08.2014 | 25.10.2014 

"Chcemy wpisać projekt „DOM” w konkretny obszar myśli i przestrzeń publiczną gdzie możliwy jest dyskurs na  temat roli sztuki w życiu człowieka jak i roli szeroko pojętego życia w sztuce,  a także przeniesienie działań artystycznych w obszar społecznych relacji.  Jesteśmy pewni, że dla mieszkańca i zbiorowości każdej dzielnicy miasta,  przestrzenią dla sztuki  może być każdy dom, każda instytucja,  kawałek trawnika, każda klatka schodowa, każda piwnica, każdy strych ale każde mieszkanie i każdy jego pokój wraz z jego zakamarkiem. Stawiamy na miejsca intymne na miejsca osobne, a nie na miejsca „nadęte” historią czy mitem. Wierzymy, że przestrzenią dla sztuki jest ludzki mózg tworzący mniej lub bardziej utopijne projekty życia, a tym samym projekty utopijnego funkcjonowania społecznego. Uznajemy zatem, że sztuką nie jest  tylko odwoływanie się do wielkich mitów, że sztuką nie jest mitologizacja miejsca, że sztuka nie jest jego demitologizacja lecz aktywne tworzenie utopii życia, tworzenie poza pojęciami własnego zindywidualizowanego bądź grupowego ego."
tekst Robert Rumas i Daniel Muzyczuk

Projekt finansowany

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.