Otwarte Pracownie Artystyczne

25. 04. 2015, 19.30
Kolonia Artystów | DOM | Dolne Miasto | Dolna 4 | parter
Mon Decoded | Anna Kalwayts | Tomek Gadecki | Kuba Bielawski | Magdalena Mellin | Projekt: credo | Leszek Krutulski | Anna Włodarska.

OPA jest to cykliczna seria pokazów każdej z pracowni, gdzie rezydent jest kuratorem swojej przestrzeni. Otwierając pracownie dla gości, prezentuje aktualny proces swoich działań artystycznych.

Każdy artysta ma możliwość zaproszenia do swojej pracowni artysty z poza lokalnego środowiska i zaprezentować efekty współpracy na pokazie Otwartych Pracowni. Charakter Otwartych Pracowni sprzyja najróżniejszym eksperymentom i jest przestrzenią do spotkań artystów na styku różnych skrajnych dyscyplin.

Program VI Otwartych Pracowni Artystycznych: 

Pracownia Mon Decoded 
Pragnę zaprezentować Państwu cykl Struktury 1-2-3-4- są to dużych formatów obrazy malowane na tkaninie. Obrazy te powstały jeszcze podczas mojego pobytu w Londynie, a do namalowania ich zainspirowało mnie oddziaływanie fizycznej strony zjawiska przestrzeni i czasu na gęstość i strukturę naszych myśli. Jeden z obrazów był malowany w bardzo małym, niczym kabina czy cela pomieszczeniu i o dużym zasobie czasu, inny zaś powstał w dużym otwartym miejscu i również w swobodnym czasie. Kolejny został stworzony w pomieszczeniu średniej wielkości, za to o małym zasobie czasowym. Takie twórcze procesy wynikały ze stylu życia jaki wtedy prowadziłam, przeprowadzając sie często w różne miejsca, pracowałam tam gdzie mieszkałam, Powstałe w tamtym czasie obrazy są pewnego rodzaju dokumentem z ówczesnej czasoprzestrzeni.

Pracownia Anny Kalwajtys
W pracowni działań performatywnych odbędą się indywidualne działania performance Tomka Gadeckiego, Anny Kalwajtys, Kuby Bielawskiego. Działania performerów będą próbą stworzenia wspólnej wypowiedzi poprzez nałożenie na siebie symultanicznego działania we wspólnej przestrzeni.

Pracownia Leszka Krutulskiego
Podczas tej edycji OPA w mojej przestrzeni swoją instalację zaprezentuje  Anna Włodarska. 

Pracownia Magdaleny Mellin
Projekt: credo to działanie reprezentantek najmłodszego pokolenia studentek gdańskiej ASP. W przestrzeni pracowni poprzez indywidualne pokazy stworzą audiowizualną instalację, w której podejmują temat swojego artystycznego credo. 

W pokazie wezmą udział wybrane studentki pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej: Magdalena Sadłowska , Paulina Tusk, Aleksandra Borowska. 

Linki do wydarzenia:
http://dolneotwartemiasto.pl/
https://www.facebook.com/events/936237989740684/

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.