Dolne Miasto

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym cyklu warsztatów VJ opartym na twórczym przetwarzaniu archiwalnych fotografii Dolnego Miasta w Gdańsku przy użyciu narzędzi multimedialnych. Warsztaty zostaną przeprowadzone przez Robotników Sztuki: Mikołaja Roberta Jurkowskiego i Sylwestra Gałuszkę z PGR ART.

Terminy spotkań:
01-04.10 (grupa I), miejsce Kolonia Artystów, Wrzeszcz, Ul. Miszewskiego 18,
08-11.10 (grupa II), miejsce Kolonia Artystów, Dolne Miasto, ul. Dolna 4,
15-17.10 i 19.10 (grupa III), miejsce Kolonia Artystów, Dolne Miasto ul. Dolna 4.

OPIS PROJEKTU
Dzieła rewitalizacji można dokonywać na różne sposoby. Można skupić się na infrastrukturze, usługach, środowisku. Jednakże działaniom tym zawsze muszą towarzyszyć projekty wspomagające. Edukacja wydaje się najważniejszym spośród nich. Umiejętnie prowadzone działania edukacyjne są w stanie powstrzymać degradację osiągnięć twardych projektów rewitalizacyjnych. Są one walką o świadomość obywatelską i kształtowanie odpowiedzialnych obywateli miast. 

VJ Dolne Miasto to bezpłatne warsztaty wideo vj-ingu oparte na miksowaniu materiałów foto i wideo. 
Archiwum fotograficzne Dolnego Miasta zostanie zmiksowane z aktualnymi materiałami foto i wideo, które zostaną zgromadzone podczas warsztatów.

Warsztaty zakładają miksowanie zdigitalizowanych, archiwalnych materiałów fotograficznych z aktualnymi zapisami fotograficznymi oraz filmami wideo, animacją i found-footage. Podczas warsztatów odbędzie się tworzenie nowych ścieżek dźwiękowych, sampli z wykorzystaniem dźwięków i nagrań ulicy,  miasta i środków transportu. 

Projekt służy poznaniu umiejętności obsługiwania narzędzi multimedialnych, które zostaną udostępnione uczestnikom w ramach projektu.

Udostępniamy uczestnikom najnowsze zdobycze techniki, które umożliwią im poznanie siebie oraz otaczającej ich rzeczywistości. Przy okazji uświadomimy o zagrożeniach wynikających z nieumiejętnego posługiwania się tymi narzędziami. Proces percepcji oparty będzie na wspólnym poszanowaniu dóbr dokonań kulturalnych, które posłużą budowaniu wspólnej platformy wymiany. W ten sposób wpisujemy się w dyskurs o współczesnej roli mediów i nie zostawiamy odbiorców na pastwę mechanizmów manipulacji. 

Efekty warsztatów:

Podczas warsztatów każda grupa wyprodukuje film zawierający autorską wizję Dolnego Miasta, inspirowaną archiwalnymi materiałami fotograficznymi. Produkcje wideo zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz zaprezentowane podczas wernisażu podsumowującego projekt w siedzibie Kolonii Artystów. Dodatkowo wybrane kolaże zbudowane z foto archiwum i aktualnych fotografii Dolnego Miasta zostaną wydrukowane i zaprezentowane na wernisażu. 

Efekty pracy uczestników warsztatów zostaną przedstawione na wystawie podsumowującej projekt "Opowiadacze Historii: ścieżki żywej pamięci", który dofinansowany jest przez Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy: 
kolonia.artystow@gmail.com 

Projekt „Opowiadacze Historii: ścieżki żywej pamięci” dofinansowany jest przez Muzeum Historii Polski w Warszawie i Gminę Miasta Gdańsk.
Partner projektu: Kolonia Artystów