OPEN

jest skrótem od: Otwarte Projekty Eksperymentów Narracyjnych.
OPEN to z angielskiego słowo oznaczające OTWARTOŚĆ.
OPEN to innowacyjny projekt otwartych narracji artystycznych, oparty na działaniach z zakresu sztuk wizualnych.

Projekt składa się z czterech wystaw. Zaproszeni artyści zbudują eksponaty wykorzystując dźwięk, obraz, obiekty oraz zastaną przestrzeń. W każdym z przypadków inspiracją do powstania wystawy będzie przestrzeń galerii oraz historia miejsca i dzielnicy.

Zaproszeni artyści:
Zuza Golińska 16.09-09.10.2016
Mateusz Pęk 15.10 - 06.11.2016
Łukasz Rodziewicz 11.11-30.11.2016
Gizela Mickiewicz  03.12-11.12.2016 

W siedzibie Kolonii Artystów – miejscu, w którym będzie odbywał się cykliczny projekt wystawienniczy pt. OPEN stworzymy przestrzeń eksperymentu i współpracy, podzielimy się wiedzą, poszukamy nowych rozwiązań narracyjnych. Cykliczność projektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności wydarzenia i da możliwość dotarcia do szerszego grona odbiorców. Wpisanie się projektu w świadomość odbiorców stanowi ważny element narracji sztuki z odbiorcą oraz przyczynia się do zwiększenia zakresu edukacji kulturowej rozwijających świadome uczestnictwo w kulturze.

OPEN to nowa inicjatywa Kolonii Artystów, której zadaniem jest prezentowanie młodych artystów działających na styku sztuk wizualnych i dźwięku.  Ich działania mają swoje odbicie w instalacjach artystycznych. Kolonia Artystów stworzyła przestrzeń wypełnioną otwartymi działaniami artystycznymi. Tę otwartość chcemy rozwijać poprzez szeroką i różnorodną ofertę pokazów, koncertów i spotkań. Istnieje silna potrzeba środowiska do prezentowania i oglądania nowych projektów, które nie mieszczą się w ramach utartych schematów instytucjonalnych.  Priorytetową potrzebą i celem projektu OPEN jest umiejętne połączenie przestrzeni architektonicznej z działaniami artystów wizualnych.

Kolonia Artystów od początku istnienia w Gdańsku inicjuje działania, w których artysta staje się sąsiadem, animatorem działań twórczych, przewodnikiem po świecie współczesnej kultury wizualnej, niezależnym nauczycielem w zakresie gromadzenia kapitału kulturowego. Nasze dotychczasowe doświadczenia w zakresie animacji kulturalnej oraz potencjał ludzki Wrzeszcza  (zintegrowana społeczność, liczna grupa twórców lokalnych, dobra komunikacja między mieszkańcami innych dzielnic, przywiązanie do dzielnicy oraz duża ilość czasu wolnego, spędzanego w obrębie dzielnicy) to właśnie wartości, które chcemy wykorzystać przy tworzeniu projektu  OPEN.

 

Projekt OPEN

dofinansowano ze środków Miasta Gdańsk.