OPIS

„ARTour” to projekt interdyscyplinarnych warsztatów edukacyjno-artystycznych oparty na aktywnym zwiedzaniu wystaw w gdańskich galeriach i instytucjach sztuki współczesnej. W latach 2010 – 2011 w projekcie wzięło udział 140 uczestników, a uczestnicy mieli okazję zwiedzić ponad 50 wystaw w ciągu kilku miesięcy trwania projektu.

 

FOTO BLOG

Pierwsza edycja projektu „ARTour 2016” odbyła się w okresie kwiecień – grudzień 2010 i cieszyła się wielkim zainteresowaniem młodych uczestników warsztatów jak również pedagogów oraz osób prowadzących instytucje kultury w Gdańsku. W roku 2012 chęć uczestnictwa wyraziły kolejne placówki edukacyjne oraz kulturalne. 

Jedną z nich jest grupa dzieci z Fundacji Dr Clown z dzienicy Wrzeszcz dla której udało się pozyskać dodatkowe fundusze z Fundacji BRE BANKU, aby mogli dołączyć do projektu. „ARTour" jest to nowatorski projekt warsztatów skierowany do dzieci i młodzieży skazanych na życie w dzielnicach miasta Gdańsk, szczególnie zaniedbanych zarówno pod względem urbanistycznym, jak i społecznym.

Druga grupa została utwożona na drodze zgłoszeń internetowych.  Projekt dla tej grupy jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Rady Dzielnicy Wrzeszcz. 
Kolonia Artystów zaprasza do zapisywania się na drugą grupę warsztatową - uwaga tylko 10 osób!!! [projekt przenaczony dla licealistów oraz studentów]. Zgłoszenia mailowo: kolonia.artystow@gmail.com.
Pierwsze spotkanie warsztaowe w lutym po feriach.
Warsztaty dla drugiej grupy zostały sfinansowane przez Radę Dzienicy Wrzeszcz.

„ARTour” stanowi formę edukacyjną, która poprzez naukę i zabawę jest w stanie wpłynąć pozytywnie na ten stan rzeczy. Głównym celem projektu jest kształtowanie świadomości społecznej uczestników poprzez aktywne współistnienie w przestrzeni publicznej, jak również poprzez kreatywne podejście do środowiska miejskiego. Warsztaty będą prowadzone w przestrzeniach instytucji kultury Gdańska. Ukazane zostaną wydarzenia artystyczne,artyści i osoby, które ukształtowały strukturę kulturalną miasta. Będzie to swojego rodzaju podróż w czasie i przestrzeni, gdzie można poznać artystów i wydarzenia artystyczne, które nadają kształt i niepowtarzalne znaczenie w otaczającym nas obecnie świecie kultury w Gdańsku. Pozwoli to na rozbudzenie zupełnie innego podejścia do własnego otoczenia i spojrzenia na współczesność. Dzieci i młodzież należy kształcić w kreatywności, pokazywać, iż twórcze spojrzenie na rzeczywistość jest częstokroć więcej warte niż odtwórcza wiedza. Połączenie elementu multimedialnej kreacji z badaniem artystycznych czynników kształtujących tożsamość jest najwłaściwszym sposobem edukacji przyszłych świadomych i skupionych na wspólnym tworzeniu lokalnej wspólnoty obywateli, a zarazem elementem kompleksowej rewitalizacji.

Założenie projektu:

- Uczestnicy staną się artystami – odkrywcami, animatorami danej przestrzeni wystawienniczo
– miejskiej, świadomymi odbiorcami kultury zdolnymi aktywnie uczestniczyć w kulturze i korzystać z jej wytworów,
- Inspiracja i interwencja artystyczna w miejsca publiczne Gdańska,
- Tworzenie "wideo-śladów artystycznych" z podróży odbytej w każdym z miejsc kultury Gdańska, wideo SONDA,
- Kształtowanie tożsamości indywidualnej i społecznej,
- Aktywna interpretacja sztuki współczesnej.

Organizacja

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Bre Banku na rok 2012
Organizator: Kolonia Artystów
Partner: Gdańsk 2016
Partner: Fundacja Dr Clown
Partner: Wrzeszcz.info.pl

 

Fundacja BreBank

Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu z Fundacji Bre Bank na rok 2012

Organizator:

Kolonia Artystów

Partner:

Gdańsk 2016

Partner:

Fundacja Dr Clown

Partner:

wrzeszcz.info.pl