ARTour 2014

jest to długofalowy, cykliczny i nowatorski projekt bezpłatnych warsztatów skierowany do dzieci i młodzieży z Gdańska. Pierwsza edycja odbyła się w roku 2010. Ot tamtej pory nieprzerwanie kontynuujemy spotkania warsztatowe z najmłodszymi odbiorcami sztuki współczesnej. 

Podczas warsztatów uczestnicy zostaną zaproszeni do zwiedzania aktualnych wystaw sztuki współczesnej w instytucjach kultury w Gdańsku (Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańska Galeria Miejska, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańska Galeria Fotografii, Galeria Pionova).

„ARTour 2014” stanowi formę edukacyjną, która poprzez naukę i zabawę jest w stanie wpłynąć pozytywnie na życie w mieście.  Głównym celem projektu jest kształtowanie świadomości społecznej uczestników poprzez aktywne współistnienie w przestrzeni publicznej, jak również poprzez kreatywne podejście do środowiska miejskiego.

Warsztaty będą prowadzone w przestrzeniach gdańskich instytucji kultury. Ukazane zostaną wydarzenia artystyczne, artyści oraz osoby, które ukształtowały strukturę kulturalną miasta. Będzie to swojego rodzaju podróż w czasie i przestrzeni, gdzie uczestnicy będą mogli poznać artystów i wydarzenia artystyczne, które nadają kształt i niepowtarzalny charakter kulturowy Miasta Gdańska.  Pozwoli to na rozbudzenie zupełnie innego podejścia do własnego otoczenia i spojrzenia na współczesność przez pryzmat sztuki współczesnej. 

Dzieci i młodzież należy kształcić w kreatywności, pokazywać, że twórcze spojrzenie na rzeczywistość jest częstokroć więcej warte niż odtwórcza wiedza. Połączenie elementu multimedialnej kreacji z badaniem artystycznych czynników kształtujących tożsamość jest najwłaściwszym sposobem edukacji przyszłych, świadomych obywateli.

Terminy spotkań:
10.04.2014 | 05.06.2014 | 14.08.2014 | 25.09.2014 | 16.10.2014 

Więcej: www.artour2014.blogspot.com

 

Dofinansowanie

ARTour 2014 jest realizowany ze środków Miasta Gdańska.