Postaw na OZE

Zakończyliśmy cykl spotkań warsztatowych odbywających się w Kolonii Artystów w ramach projektu „Postaw na OZE”. W trakcie 10 spotkań dwie grupy uczestników tworzyły od podstaw spoty reklamowe,  których tematem są odnawialne źródła energii.
Od 28-go maja na stronie www.postawnaoze.blogspot.pl  można oglądać  filmy i głosować na spoty.
 

Zapraszamy do głosowania!
18 czerwca 2012 r. - ogłoszenie wyników.
20 czerwca 2012 r. – wręczenie nagród.

Organizatorem konkursu „Postaw na OZE” jest Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna?sp. z o.o. we współpracy z Wydziałem Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Kolonią Artystów, jako głównym partnerem. Konkurs jest organizowany w ramach projektu pn. „Energetyczne wykorzystanie biogazu na Oczyszczalni Ścieków Gdańsk - Wschód; Promowanie odnawialnych źródeł energii w Gdańsku” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Pozostałymi partnerami w projekcie są: 
ZTM w Gdańsku oraz wrzeszcz.info.pl.