Letnica / Letniewo 2010

 Jest to projekt społeczny o charakterze badawczym, realizowany przez Fundację Kolonia Artystów. Projekt zakłada formułę dość swobodnych eksperymentów przed kamerą, gdzie tematem głównym jest dzielnica: Letnica/Letniewo. Jest to cykl zajęć dotyczących dzielnicy Letnica oraz zagadnień związanych ze zmianami zachądzącymi w danym środowisku. Podstawą projektu są wywiady z najmłodszymi mieszkańcami dzielnicy, prowadzone przez uczestników warsztatów. Metody pracy: rozmowa dydaktyczna, działanie praktyczne, warsztat mulitmedia. Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna.