Heterotopie

Dorota Walentynowicz | Retrospektywny pokaz prac wideo w ramach projektu WRZESZCZ ART! 
23.06.2012 | godz. 19.00 – otwarcie
Wystawę można oglądać od poniedziałku do piątku w okresie:
25.06.2012-20.08.2012 w godzinach 17.00 – 20.00


Projekt WRZESZCZ ART! jest realizowany bez publicznego wsparcia finansowego.

Projekt "Heterotopie" zrealizowano ze środków Miasta Gdańska w ramach Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska
Wstęp wolny.

 

Na wystawie

w Kolonii Artystów Dorota zaprezentuje filmy powstałe w oparciu o instalacje i performance zrealizowane na przestrzeni ostatnich 6 lat w przeróżnych (i odległych) lokalizacjach. Zobaczymy między innymi video i grę komputerową z cyklu "Dobrze" (prezentowane w Berlinie i Rotterdamie w 2007 roku), nagrania z występów grupy Polly and the Peggys/ Guitar Grass w Hadze i Wiedniu (2006-09), dokumentację instalacji świetlnej "Vanishing Point" zrealizowanej w Melk w Austrii (2010), film powstały w trakcie performance "BlackBox" ("PlatoMachine") z CSW Łaźnia (2009), interaktywną video-instalacje “Remotely” z Kunsthus SYB w Beetsterswaag w Holandii (2008), instalację dźwiękową "Mira" z wystawy „Licht-aus”w Bremie (2008), a także film powstały w oparciu o dokumentacje projekcji na gdańskim Zieleniaku na otwarcie pierwszej edycji festiwalu Narracje ("Subwersywny Blask Materii" 2009). Większość z tych prac, ze względu na duże zaplecze techniczne potrzebne do ich realizacji, prezentowana publicznie była tylko raz, często w charakterze site-specific. Autorska dokumentacja video, opatrzona dźwiękiem skomponowanym przez artystkę, pozostaje więc jedyną formą prezentacji owych prac.

Tytuł prezentacji - "Heterotopie" - zaczerpnięty został z eseju Michela Foucault , w którym autor opisuje rodzaje akumulacji elementów przynależnych rożnym (heterogenicznym) porządkom czasoprzestrzennym oraz formy ich występowania we współczesnej kulturze. Taki właśnie heterotopiczny krajobraz stworzony zostaje przez artystkę z wycinków rożnych realizacji, skumulowanych w przestrzeni Kolonii Artystów.

W prezentowanych tu realizacjach można wyróżnić kilka wątków wspólnych dla całej twórczości Doroty - konsekwentne wykorzystywanie form aleatorycznych jako zasady kompozycyjnej, eksperymentalne użycie języka mówionego w pracach dźwiękowych, upoetyzowanie sił natury i próba zamknięcia ich w formach przestrzennych, a także zainteresowanie zagadnieniami związanymi z definicją fotografii i podstawową dlań kategorią światła. W pracach Doroty światło, i jego moc wywoływania skojarzeń, użyte jest w celu wprowadzenia narracji do form przestrzennych. Procesy mechaniczne i kinetyczne - ze szczególnym uwzględnieniem ruchu światła - w ostatnich pracach Doroty zajmują coraz ważniejsze miejsce. Postać ludzka natomiast stopniowo odchodzi na plan dalszy: człowiek pojawia się tu jedynie jako funkcjonariusz urządzeń technicznych, zależny od maszyny i przez nią kierowany.

BIO

Dorota Walentynowicz - rocznik 77; Wrzeszczanka w czwartym pokoleniu; z Kolonią Artystów współpracuje od 2004 roku.
Artystka wizualna, zajmująca się fotografią, sztuką dźwięku, performance, sztuką wideo. Tworzy instalacje, obiekty kinetyczne, projekcje świetlne oraz prace w przestrzeni publicznej. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (2001), Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (2005) i Królewskiej Akademii Sztuk w Hadze (2007).

Jej instalacje i fotografie pokazywane były m.in. w Austiackim Forum Kultury w Warszawie, w Museum Fotografii w Amsterdamie, w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku, na Festiwalu Transmediale w Berlinie, w V2_Institute w Rotterdamie, w Galerii NT w Łodzi, w Fundacji Stroom w Hadze, w Galeriach Amer Abbas, Vesch, Lenikus i Lisa Ruyter w Wiedniu, Galerii Wim Reiff w Maastricht, Galerii Miejskiej w Gdańsku.

Dorota jest laureatką m.in. Stypendium Museums Quartier w Wiedniu (2010), Stypendium Holenderskiego Ministerstwa Kultury i Nauki (2006) i Stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej (2010). W latach 2006-07 prowadziła zajęcia z zakresu Synestezji w Konserwatorium w Hadze, w latach 2009- 10 była asystentką w katedrze Fotografii ASP w Poznaniu.

Dorota Walentynowicz w głęboko przemyślany sposób podchodzi do kwestii wyboru medium, nie unikając przy tym nowych wyzwań. W swoich pracach łączy rożne techniki, inteligentnie dobierając środki wyrazu. Omija rozwiązania konwencjonalne, często zaskakuje widza nieoczekiwanym wybiegiem formalnym. Rozmaite urządzenia techniczne odczytuje poetycko, pozwalając im odegrać główną rolę w procesie twórczym. W rezultacie powstają enigmatyczne instalacje, eksperymentalne obrazy, fotografie wykonane zmodyfikowanym aparatem, rzeźby sterowane programem komputerowym. W pracach Doroty Walentynowicz zaciera się granica pomiędzy formą i treścią, poezją i środkami wyrazu, sztuką i jej techniką. Całość przypomina dzieła Moholy Nagy’a - apoteoza światła i technologii. Lecz w twórczości Doroty jest również i mroczny, agresywny i niepokojący element, który daje jej pracom niepowtarzalną głębię, ucinając przy tym wszelkie jednoznaczne interpretacje. 

Michael van Hoogenhuyze

WRZESZCZ ART!

to przybliżenie kontekstu społecznego w sztuce współczesnej, jak również ukazanie jej rozmaitych form i tematów. Konfrontacja artystów o zróżnicowanym podejściu do sztuki, materii w której tworzą, zapewnia wielostronność ujęcia i przedstawienia zagadnień związanych z twórczością artystyczną.

Projekt „WRZESZCZ ART!” ma na celu edukację poprzez sztukę wideo, wymianę doświadczeń artystów mieszkających w Gdańsku oraz popularyzację i zachęcenie do udziału w życiu kulturalnym miasta. Projekt umożliwia bezpośredni kontakt z uczestników z uznanymi artystami sztuki wideo.

Galeria 6.21
Stworzona została pierwsza w Trójmieście galeria wideo o nazwie „6,21”, gdyż jej wymiary wynoszą 6 metrów 21 centymetrów. W roku 2011 projekt był dofinansowany przez Miasto Gdańsk – dotacja z zakresu kultura. W pierwszym sezonie udział wzięli: Julita Wójcik, Jacek Niegoda, Ania Witkowska, Adam Witkowski, Piotr Wyrzykowski.

W roku 2012 projekt realizowany jest bez publicznego wsparcia finansowego, w projekcie biorą udział: Aleksandra Wenta i Alicja Karska Maciej Salomon Dorota Walentynowicz

Hubert Czerepok Wojciech Zamiara Agnieszka Jarzabowa Urszula Wasielewska

Ideą pokazów jest udostępnienie przez artystów jak największej ilości materiałów filmowych. Utworzone zostało wyjątkowe archiwum wideo udostępnione przez artystów w celach edukacyjnych. Galeria jest otwarta dla wszystkich w dni robocze w godzinach 17.00 – 20.00.

Organizator: Kolonia Artystów
Partner: Narodowy Instytut Adiowizualny
Partner: wrzeszcz.info.pl
www.wrzeszczart.blogspot.com