ENTRE DEUX

2012.08.10 | 21.00
21.00 Pokaz filmów
spotkanie z artystką
22.00 Pokaz filmu:
"ENTRE DEUX"
Wstęp wolny.

 

  

 Pokaz filmów AURORE AULONG realizowany w ramach projektu WRZESZCZ ART!
Projekt WRZESZCZ ART! jest realizowany bez publicznego wsparcia finansowego. 
Pokaz przeznaczony dla widzów dorosłych. 

AURORE AULONG
Urodzona 25 października 1982 obywatelka Francji, mieszka i pracuje pomiędzy Bordeaux, Paryżem i Budapesztem.

Tekst o filmie Entre Deux:

Film przedstawia pary kompletnie obcych sobie osób, które spotkają się by pozować w pustym pokoju, nago.
Entre Deux (W międzyczasie) odsłania relacje efemeryczne sześciu par.
Dla tych improwizowanych par eksperyment staje się interesującą i zabawną grą do przeżywania wspólnych doświadczeń. Przechodząc przez fazy wstydu i frustracji, ale również wyzwolenia i uwodzenia, muszą zbudować prawdziwy, nowy związek na własnych akceptowalnych dla obojga warunkach.

O sobie: 
Większość moich prac opiera się na przekraczaniu granic określających różne istniejące środki w trosce o znalezienie nowych sposobów inscenizacji naszej intymności.
Jedna z moich pierwszych instalacji wideo pt. „Sonhos” to seria zbudowana na podstawie moich marzeń, zrealizowana za pomocą własnego rozbudowanego systemu kamer. Moim głównym celem było umożliwienie widzom zinterpretowanie fragmentów mojej prywatności, odnosząc ich w ten sposób do własnego osobistego doświadczenia w takich aspektach życia jak: relacje rodzinne, separacja, pragnienia, wyjazdy itp.

Później zaczęłam pracować w Budapeszcie z Zero Balet, węgierskim teatrem tańca współczesnego. Pracowałem zarówno jako artysta video i tancerka. Ta współpraca przyczyniła się bardzo do mojego podejścia do sztuki scenicznej i jej interpretacji. Spowodowało to moje zainteresowanie do świadomego używania ciała i ruchu w ogóle, jako samodzielnego wyrazu.

Po tym doświadczeniu wyreżyserowałam eksperymentalny film „Entre Deux” o spotkaniach z wolontariuszami. Pary, zupełnie obcy sobie ludzi, przychodzą pozować nago do sesji zdjęciowej. Ta praca jest przedłużeniem moich badań na temat  intymności, postawy ciała, jak również społecznych kodów, które leżą u podstaw reakcji ludzi na innych.

Ostatnio pracuję nad projektem wideo z tancerzami gdzie tematem jest ekspozycja i różne sposoby rozbierania. Lubie rozbierać ludzi z intymności. Obnażać aż do kości.


A text about the film ENTRE DEUX : 

 

"Two complete strangers meet for the first time to pose nude together for a photographer in an empty room. 
Entre Deux (In between) reveals the ephemeral relationships of six couples.
It's a fine and funny game for these improvised couples to live a common experience for an hour and a half. Passing through phases of embarrassment and frustration, but also liberation and seduction - they need to build a genuine, new relationship on their own terms." 

MORE
http://www.auroreaulong.fr/e_p2.html

AURORE AULONG

A text about me : 

"Most of my work is based on the transgression between different existing media to find new ways of staging our intimacy.

Most of my work is based on the transgression of borders defining different existing media for the sake of finding new ways of staging the intimacy.

One of my first video installations ‘Sonhos’ a series based on my dreams, was shot with a self-developed camera system. My primary aim was to enable the viewers to interpret fragments of my privacy thus relating them to their own personal experience of the same aspect in life: family relations, separation, desires, departures, etc.

Later on I started working in Budapest with the Hungarian contemporary dance company Zero Balett, both as a video artist and a dancer. This collaboration contributed a lot to my approach to and interpretation of performing arts and triggered my interest in the conscious use of the body, and in movement in general as self expression.

Following this experience I directed an experimental film ‘Entre Deux’ about first encounters of volunteer "couples", two complete strangers who come to pose naked for a photo shoot. This work is an extension of my research on intimacy, body postures as well as on the social codes that underlie people's responses to the others.

I have recently been working on video projects with dancers on the topic of exposure and the different ways of getting undressed. I like making people strip. Strip them to the bones."

Projekt WRZESZCZ ART! jest realizowany bez publicznego wsparcia finansowego.