OPEN CALL

Zgłoś swój projekt na Future Media Art Exchange

Konkurs ma na celu szeroką promocję studentów Politechniki Gdańskiej i Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie, pracujących innowacyjnymi metodami powiązanymi z oprogramowaniem Open Source. Wybrane w konkursie prace zostaną zaprezentowane podczas
Open Source Art Festival w dniach 11-13.09.2015 w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie.

 Organizator: Kolonia Artystów

Ostateczny termin zgłoszeń: 20 sierpnia 2015 r.
Ogłoszenie wyników konkursu: 25 sierpnia 2015 r.
Łączna pula nagród to 4000 pln

Zadanie jest współfinansowane ze środków Województwa Pomorskiego.

KONKURS – formularz
KONKURS – regulamin

Future Media Art Exchange

Future Media Arts Exchange to międzynarodowy projekt kulturalny, którego celem jest wymiana artystów i studentów studiów dźwiękowych oraz promowanie tej wymiany kulturalno-artystycznej pomiędzy utalentowanymi rozwijającymi się artystami z Polski i Niemiec. Ważnym punktem projektu jest publiczna prezentacja projektów podczas festiwalu Open Source Art, który odbędzie się w dniach 11-13.09.2015 w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie.

Wymiana ta będzie kontynuacją współpracy i kooperacji dla rozwijających się artystów i muzyków jak również kontynuacją polsko-niemieckiego dialogu artystycznego na bazie platformy wymiany studencko-artystycznej.

Kontynuując projekt Future Media Art Exchange, Kolonia Artystów postanowiła rozszerzyć formułę współpracy przez ogłoszenie konkursu dla studentów Politechniki Gdańskiej i Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie.

Konkurs będzie jedną z trzech części składowych Open Source Art Festival, który ma na celu prezentację najciekawszych niszowych projektów muzycznych i wideo, wykorzystujących w procesie twórczym narzędzia open source’owe wolne oprogramowanie i samodzielnie stworzone narzędzia. Pokazy projektów zostaną udostępnione na zasadach CC/Creative Commons. Wszystkie wydarzenia projektu stanowią program o najpełniejszym, wieloaspektowym spojrzeniu na dźwięk, obraz, ruch i możliwości jego użycia oraz synchronizowania.

Kapituła jury wybierze 2 najlepsze prace z dziedziny muzyki i sztuk wizualnych poświęconych nowym mediom oraz zastosowaniom i wpływem nowych technologii na kulturę. O wstępnej kwalifikacji prac decydują organizatorzy festiwalu z ramienia Kolonii Artystów. Nominacje będą przyznane przez 4-osobowe Jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele środowiska kulturalno-artystycznego oraz przedstawiciele obu Uczelni.

Future Media Arts Exchange is an international, cultural project, which goal is to exchange students of sound and multimedia studies, in addition to promoting this cultural-artistic exchange among talented, evolving students from Poland and Germany, as well as documenting this event during a public presentation of their current works in the context of Open Source Art festival, which is planned for September 2015 in Sopot. It will be a continuum of cooperation and collaboration between emerging artists and musician and fundamentally a continuation of a Polish-German dialogue based on this exchange platform.

This collaboration

This collaboration was initiated by Kolonia Artystow in 2014, which, as the organizer of the Open Source Art Festival, decided to extend this project by announcing a contest for students of Gdansk Technical University and the Academy of Fine Arts in Berlin, on the basis of which a jury will choose the two best projects in music and visual arts, dedicated to new media as well as usage and influence of new technology on culture, which will be presented during the festival in September 2015 in Sopot.

This contest will be one of three elements of Open Source Art Festival, which goal it is to present the most interesting music and video projects using open source instruments, free programming and self-designed tools. They will be presented under the aspects of sound, visuals, motion, possibility of usage as well as synchronization.

The organizers of the festival from Kolonia Artystow decide about the initial qualification. Nominations will be granted by a jury of four, which includes representatives of cultural-artistic background as well as representatives of both universities.

Please send applications to: fmaecontest@gmail.com

Organizer: Kolonia Artystow
Final deadline for submission : 20th of August 2015
Announcement of the outcome: 25nd of August 2015
The total prize pool is 4000 pln (renumeration of 1000 eur)
The task is co-financed by the Pomeranian Province.

Detailed information, rules and regulations as well as the application to be downloaded from:

CONTEST – application form
CONTEST – rules and regulations