IV Edycja

Rozpoczynamy IV edycję projektu ARTour. Tym razem koncentrujemy się na dzielnicy Dolne Miasto. Spotkania warsztatowe będą odbywały się raz w miesiącu. Tegoroczna edycja ARTour jest realizowana przy wsparciu finansowym firmy LPP S.A w ramach koalicji Dolne Miasto Otwarte.

„ARTour” to projekt interdyscyplinarnych warsztatów edukacyjno-artystycznych oparty na aktywnym zwiedzaniu wystaw w gdańskich galeriach i instytucjach sztuki współczesnej. W latach 2010 – 2012 w projekcie wzięło udział ponad 100 uczestników, którzy mieli okazję zwiedzić aż 100 wystaw sztuki współczesnej. 

WWW.ARTOUR2013.BLOGSPOT.COM

?ARTour?

jest to długofalowy, cykliczny i nowatorski projekt bezpłatnych warsztatów skierowany do dzieci i młodzieży z Gdańska. W tym roku pragniemy skoncentrować się na uczestnikach z dzielnicy Dolne Miasto. Podczas warsztatów uczestnicy zostają zaproszeni do zwiedzania aktualnych wystaw sztuki współczesnej w instytucjach kultury w Gdańsku.

„ARTour” stanowi formę edukacyjną, która poprzez naukę i zabawę jest w stanie wpłynąć pozytywnie na życie w mieście.  Głównym celem projektu jest kształtowanie świadomości społecznej uczestników poprzez aktywne współistnienie w przestrzeni publicznej, jak również poprzez kreatywne podejście do środowiska miejskiego.

Warsztaty są prowadzone w przestrzeniach gdańskich instytucji kultury. Ukazane zostaną wydarzenia artystyczne, artyści oraz osoby, które ukształtowały strukturę kulturalną miasta. Będzie to swojego rodzaju podróż w czasie i przestrzeni, gdzie uczestnicy będą mogli poznać artystów i wydarzenia artystyczne, które nadają kształt i niepowtarzalne znaczenie w otaczającym nas obecnie świecie kultury w Gdańsku. Pozwoli to na rozbudzenie zupełnie innego podejścia do własnego otoczenia i spojrzenia na współczesność.
Dziecii młodzież należy kształcić w kreatywności, pokazywać, że twórcze spojrzenie na rzeczywistość jest częstokroć więcej warte niż odtwórcza wiedza. Połączenie elementu multimedialnej kreacji z badaniem artystycznych czynników kształtujących tożsamość jest najwłaściwszym sposobem edukacji przyszłych świadomych i skupionych na wspólnym tworzeniu lokalnej wspólnoty obywateli.

Pierwsza edycja projektu odbyła się w roku 2010 – projekt dofinansowano z budżetu Miasta, udział wzięło 40 uczestników. Druga Edycja w roku 2011 również została dofinansowana z Miasta Gdańska i wzięło w niej udział 80 uczestników.  Na trzecią edycję w roku 2012 pozyskano tylko środki z Fundacji BreBanku, dlatego liczba stałych uczestników zadania zmniejszona została do 20 osób. Spotkania warsztatowe cieszyły się wielkim zainteresowaniem młodych uczestników, jak również pedagogów oraz osób prowadzących galerie. 

Terminy warsztatów:
21.03.2013
17.04.2013
16.05.2013
26.06.2013
25.07.2013
15.08.2013
26.09.2013
24.10.2013
28.11.2013
18.12.2013

LPP S.A

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym LPP S.A

Organizator

Kolonia Artystów

ARTour 2013

IV Edycja projektu ARTour

Patronat

www.sztuka24h.edu.pl