Seniorzy i Juniorzy

Cykl spotkań z tańcem dla seniorów i dla dzieci.
Terminy spotkań:
Juniorzy: 17.05 / 14.06 / 06.09 / 04.10 / 08.11 / 06.12
Seniorzy: 31.05 / 28.06 / 20.09 / 18.10 / 22.11 / 20.12

Zajęcia taneczno - ruchowe otwarte dla wszystkich chętnych ruchu zorganizowane w dwóch grupach: dla seniorów oraz dla dzieci 8-12 lat.

Celem zajęć jest stworzenie przyjaznej przestrzeni dla dobrej zabawy w formie ruchu i tańca. Działania oparte na technikach szeroko pojmowanego tańca współczesnego i improwizacji będą okazją do zdobycia nowych umiejętności, spotkania w miłym gronie i odrobiny ruchu w oryginalnej formie, co pozytywnie wpłynie na samopoczucie zarówno na parkiecie, jak i w życiu codziennym. 

Taniec współczesny jest formą ruchu najpełniej angażującą ciało i umysł: wszechstronnie rozwija i wzmacnia, dodaje energii, zaś improwizacja rozwija wyobraźnię i pozwala na swobodną ekspresję.

Prowadzenie:
Dana Chmielewska - tancerka, performerka, animatorka kultury. 

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, studentka kierunku Taniec na Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Uczestniczka warsztatów i projektów tanecznych, performerskich oraz działań animacyjnych opartych o taniec i ruch w kraju i za granicą. Stworzyła i współkoordynowała warsztaty i performance interdyscyplinarny NIE/LE/NIE na ASP w Gdańsku w ramach Ogólnopolskich Dni Teatru “Dotknij Teatru”.