WRZESZCZ ART!

„WRZESZCZ ART!” to cykliczny projekt artystyczny o charakterze długofalowym. Pierwsza edycja odbyła się w roku 2011 - została powołana Galeria „6,21”.

Podczas trzech edycji projektu udział wzięli : ?Julita Wójcik, Jacek Niegoda, Ania Witkowska, Adam Witkowski, Piotr Wyrzykowski, Aleksandra Wenta i Alicja Karska, Maciej Chodziński, Maciej Salomon, Dorota Walentynowicz, Wojciech Zamiara, Hubert Czerepok,?Urszula Wasielewska, Karolina Breguła, Agnieszka Jarząbowa, Kije i Adamski.

W roku 2014 projekt został poszerzony o instalacje i obiekty interaktywne, a zaproszenie do projektu przyjeli:
Mateusz Pęk | 26.04 – 06.06.2014
Maciej Szupica
| 14.06 – 23.08.2014
Bogna Burska
| 30.08 – 08.11.2014
Elivin Flamingo
| 15.11 -  20.12.2014

Głównym celem projektu jest prezentowanie i gromadzenie prac wideo artystów, tak aby powstała swoista kolekcja – archiwum edukacyjne dostępne dla każdego. 

„WRZESZCZ ART!” to przybliżenie kontekstu społecznego w sztuce współczesnej, jak również ukazanie różnorodności jej form i tematyki. Konfrontacja artystów o tak zróżnicowanym podejściu do sztuki i materii, w której tworzą, zapewni wielostronność ujęcia i przedstawienia zagadnień związanych z twórczością artystyczną. 

Projekt „WRZESZCZ ART!” ma na celu poprzez sztukę wideo oraz wymianę doświadczeń artystów mieszkających w kraju i w Europie, popularyzację i zachęcenie do udziału w życiu kulturalnym miasta.

www.wrzeszczart.blogspot.com

Dofinansowanie

WRZESZCZ ART! jest realizowany ze środków Miasta Gdańska.