SUKA OFF // tranSfera 4.8

14.02.2016 / niedziela / godz. 20.00
performance + pokaz prac video (SUKA OFF / INSIDE FLESH)

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona do 50 osób.
Wstęp powyżej 21 roku życia. 

Bilety
20 PLN przedsprzedaż (od 9 lutego)
30 PLN w dniu pokazu 

Rezerwacje: kolonia.artystow@gmail.com

FB: www.facebook.com 
Wydarzenie jest realizowane ze środków własnych (Do It Anyway).  

________________________________

tranSfera to projekt multimedialny zapoczątkowany przez grupę SUKA OFF w 2007 roku. Jej celem jest poszukiwanie form niewerbalnej komunikacji pomiędzy ludźmi w intymnych relacjach.

To praca hybrydowa, performance stosujący w czasie rzeczywistym urządzenia rejestrujące i odtwarzające obraz i dźwięk. Performerzy zmieniają zarejestrowany obraz ciała, odnosząc się tym samym do współczesnego chaosu informacyjnego i manipulacji rzeczywistością, jaka ma miejsce w mediach i stosowanych przez nie technologiach.

Role kobiety i mężczyzny w "tranSferze" opierają się na podziale zaczerpniętym z greckiej filozofii, według której kobieta jest materią - mokrą, niestałą i podatną na zmiany, natomiast mężczyzna jest suchą i stałą formą.

W procesie tworzenia pierwiastek męski odpowiada za kształt, jest czynnikiem aktywnym, podczas gdy pierwiastek żeński stanowi tworzywo. 

Twórcy pomijają wszelkie społeczno-kulturowo-polityczne implikacje tej koncepcji, przekładając ją na terytorium sztuk wizualnych, gdzie standardowy podział na tworzywo i narzędzia zastępują podziałem na płeć żeńską i męską.

________________________________

SUKA OFF to formacja artystyczna istniejąca od 1995 roku, jedna z nielicznych w Polsce w pełni niezależnych i niedotowanych przez żadne instytucje publiczne. Ma ona na swoim koncie liczne realizacje z pogranicza różnych dziedzin sztuki: performance, akcje teatralne i klubowe, instalacje, fotografie, video art oraz wizualizacje muzyki, prezentowane w różnych przestrzeniach na terenie kraju i za granicą. Do tej pory prace grupy pokazywane były w większości krajów europejskich oraz w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Argentynie, Brazylii, Chile i Japonii.

Członkami grupy są Piotr Węgrzyński (założyciel, artysta wizualny, performer) i Sylvia Lajbig (filolog klasyczny, performerka). 

Działania grupy SUKA OFF koncentrują się na kilku powracających motywach:

- ludzka cielesność we wszystkich jej biologicznych i fizjologicznych aspektach

- próba zredefiniowania pojęcia płci poprzez zatarcie indywidualnych cech / kodu seksualnego przypisanego kulturowo kobiecie i mężczyźnie

- reinterpretacja klasycznych mitów i idei filozoficznych w oparciu o współczesny wizualny język

- poszukiwanie alternatywnych i radykalnych form komunikacji, opartych na połączeniu żywej materii ciała z urządzeniami elektronicznymi.

Więcej informacji: www.sukaoff.com