Zapraszamy

na promocję książki / spotkanie z artystami i autorami publikacji. 
17.05.2017 godz.19:00
Nowa Kolonia / Al. Grunwaldzka 51, Gdańsk
Wstęp wolny. 

Wydawnictwo Znajomi znad morza to zbiór 15 tekstów i eseju fotograficznego Michała Szymończyka, które opisują trójmiejską scenę artystyczną od 2002-2016 z nakierowaniem na twórców pokolenia końcówki lat 70. i 80.

To pierwsza taka publikacja, która szeroko opisuje środowisko twórcze (artystów wizualnych, aktywistów, muzyków, tancerzy, historyków sztuki, nauczycieli akademickich) działające na początku nowego millenium. Skupia się na samoorganizacji artystycznej i kolaboracjach twórczych, jako punkt wyjścia traktując wystawę studenckiego kolektywu Znajomi znad morza w hali 89A w dawnej Stoczni Gdańskiej w 2002. 

Tłem zebranych esejów i wywiadów jest nie tylko gentryfikowana stocznia, lecz także przemiany dokonujące się w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych ze wskazaniem na aktywność Pracowni PI prof. Witosława Czerwonki oraz prof. Wojtka Zamiary.

Klamrę stanowi zeszłoroczna prezentacja Gdańska w ramach Koalicji Miast ESK Wrocław 2016 kuratorowana przez kolektyw kuratorski All Inclusive, organizowana przez Instytut Kultury Miejskiej, który jest pratenerem wydawnictwa. W wydarzeniu wzięło wówczas udział 94 artystów z Trójmiasta i Wrocławia.

Wydawcą książki jest Gdańska Galeria Miejska, która w 2015 zorganizowała dwie wystawy oraz plener Znajomym znad morza. Współwydawcami są Akademia Sztuki w Szczecinie oraz Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie aktualnie pracownikami są członkowie pierwotnego kolektywu.

Łącznikiem między Gdańskiem a Szczecinem jest osoba Ani Witkowskiej, która obok Patrycji Ryłko i Małgorzaty Kaźmierczak jest współredaktorką książki oraz zajęła się zebraniem archiwów i jej oprawą graficzną.

Teksty do publikacji napisali: Patrycja Ryłko, Monika Weychert-Waluszko, Kuba Szreder, Jacek Niegoda, Stach Szabłowski, Adam Mazur, Daniel Muzyczuk, Jakub Knera, Sławomir Lipnicki, Iwona Bigos, Agata Nowosielska, Piotr Stasiowski, Aleksandra Grzonkowska.

Książka do nabycia będzie w Gdańskiej Galerii Miejskiej, Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku, Kolonii Artystów we Wrzeszczu. Wkrótce pojawi się również w formie e-booka.

Wszystkim, którzy pomogli przy wydawnictwie serdecznie dziękujemy!

 

Znajomi znad morza / książka
Oprawa miękka szyto-klejona / 624 strony
Wydawca / Publisher:
Gdańska Galeria Miejska / The Gdańsk City Gallery
Piwna 27–29 / Gdańsk
Współwydawcy / Co-publishers:
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku / Akademia Sztuki w Szczecinie / Wydział Malarstwa i Nowych Mediów

Partner / Partner:
Instytut Kultury Miejskiej / City Culture Institut

Teksty / Texts:
Patrycja Ryłko, Monika Weychert-Waluszko, Kuba Szreder, Jacek Niegoda, Stach Szabłowski, Adam Mazur, Daniel Muzyczuk, Jakub Knera, Sławomir Lipnicki, Iwona Bigos, Agata Nowosielska, Piotr Stasiowski, Aleksandra Grzonkowska

Redakcja / Edited by: Małgorzata Kaźmierczak, Patrycja Ryłko, Ania Witkowska
Recenzja naukowa / Academic review: dr hab. Anna Markowska
Tłumaczenia / Translations: Soren Gauger, Łukasz Mojsak, Anna Mrzygłodzka
Korekta polska / Polish proofreading: Maksymilian Wroniszewski
Korekta angielska / English proofreading: David Perman

Zdjęcia / Photos: dzięki uprzejmości artystów / courtesy of the artists, Jarosław Bartołowicz, Marek Frankowski, Sylwester Gałuszka, Andrzej Karmasz, Alicja Karska, Tomasz Kopcewicz, Sławomir Lipnicki, Olga Markowska, Jarosław Orłowski, Dominika Skutnik, Piotr Stasiowski, Michał Szlaga, Michał Szymończyk, Malina Tomaszewska, Ania Witkowska, Adam Witkowski, Maja Witkowska, Piotr Wyrzykowski

Projekt graficzny / Graphic layout: Ania Witkowska
Druk / Printed by: Drukarnia NORMEX