ARTour 2016 - edycja II

ARTour 2016 - edycja II jest to nowatorski projekt warsztatów skierowany do dzieci i młodzieży z dzielnic miasta Gdańsk, szczególnie zaniedbanych zarówno pod względem urbanistycznym, jak i społecznym: Dolny Wrzeszcz, Przymorze, Nowy Port, Oliwa, Suchanino, Dolne Miasto, Orunia.

Brak możliwości konstruktywnego zagospodarowania wolnego czasu przez dzieci i młodzież jest źródłem wielu dysfunkcji poznawczo - emocjonalnych i postaw antyspołecznych. Energia, którą należałoby skanalizować w sposób gwarantujący prawidłowy rozwój psychospołeczny, zostaje częstokroć wyładowana w postaci agresji.

 

 

Projekt

Dodatkowy problem stanowi brak aktywności społecznej i dbałości mieszkańców powyższych dzielnic o swoje otoczenie. Poprzez działalność kulturalną, skierowaną do członków społeczności lokalnej i przez nich współtworzoną, można dokonać dzieła integracji i aktywizacji jego przedstawicieli. Projekt opiera się na działaniach edukacyjnych, kształtujących wśród jego uczestników kulturę odbioru dzieła sztuki. Uczestnictwo w spotkaniach z artystami - umocnią uczestników w utożsamianiu się ze środowiskiem lokalnym.

"ARTour 2016" stanowi formę edukacyjną, która poprzez naukę i zabawę jest w stanie wpłynąć pozytywnie na ten stan rzeczy. Głównym celem projektu jest kształtowanie świadomości społecznej uczestników poprzez aktywne współistnienie w przestrzeni publicznej, jak również poprzez kreatywne podejście do środowiska miejskiego.

Warsztaty będą prowadzone w przestrzeniach instytucji kultury Gdańska. Warsztaty mają charakter multimedialny. Ukazane zostaną wydarzenia artystyczne, artyści i osoby, które ukształtowały strukturę kulturalną miasta. Będzie to swojego rodzaju podróż w czasie i przestrzeni, gdzie można poznać artystów i wydarzenia artystyczne, które nadają kształt i niepowtarzalne znaczenie w otaczającym nas obecnie świecie kultury w Gdańsku. Pozwoli to na rozbudzenie zupełnie innego podejścia do własnego otoczenia i spojrzenia na współczesność. Dzieci i młodzież należy kształcić w kreatywności, pokazywać, iż twórcze spojrzenie na rzeczywistość jest częstokroć więcej warte niż odtwórcza wiedza. Połączenie elementu multimedialnej kreacji z badaniem artystycznych czynników kształtujących tożsamość jest najwłaściwszym sposobem edukacji przyszłych świadomych i skupionych na wspólnym tworzeniu lokalnej wspólnoty obywateli, a zarazem elementem kompleksowej rewitalizacji. 

Prowadzący warsztaty:

Hanna Lubert-Miodek- prowadzącą warsztat socjoterapeutyczny,
Monika Begger - prowadzącą warsztat socjoterapeutyczny,
Magdalena Rudnicka - prowadzącą warsztat socjoterapeutyczny,
Maciej Kochanowski - prowadzący warsztat socjoterapeutyczny,
Paweł Paczkowski - prowadzący warsztat socjoterapeutyczny,
"Mikołaj" Robert Jurkowski - prowadzącym warsztat intermedialny,
Sylwester Gałuszka - prowadzącym warsztat multimedialny,
Michał Wójcik - foto dokumentacja.

Grupy warsztatowe

grupa 01 - 10/12 uczestników z Przymorza
grupa 02 - 10/12 uczestników z Nowego Portu
grupa 03 - 10/12 uczestników z Przymorza / Zaspy
grupa 04 - 10/12 uczestników z Dolnego Wrzeszcza  
grupa 05 - 10/12 uczestników z Dolnego Miasta
grupa 06 - 10/12 uczestników z Suchanino
grupa 07 - 10/12 uczestników z Oruni
grupa 08 - 10/12 uczestników z Oliwy

Partnerzy | Organizator

W spotkaniu warsztatowym maksymalnie może uczestniczyć 12 osób, podyktowane jest to dobrem uczestników i komfortem pracy. Ograniczenie to wynika z chęci poświęcenia uwagi, jak również pomocy, każdemu uczestnikowi warsztatów.

Planujemy zorganizowanie: 24 spotkania Czas trwania jednego spotkania to 4-5 pełnych godzin. Łączna ilość uczestników to 80/96 uczniów. Częstotliwość zajęć - od września do grudnia 2011 roku.
Za uczestnictwo w warsztatach nie jest pobierana opłata.

Partnerzy:  Gdańska Galeria Miejska | Gdańsk 2016 | Muzeum Narodowe w Gdańsku | Bałtyckie Stowarzyszenie "AKTYWNOŚĆ" | Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej | Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Bliżej Centrum" w Gdańsku | Fundacja "Rodzina Nadziei"

Organizator: Kolonia Artystów

Projekt "ARTour 2016" realizowany ze środków finansowych Miasta Gdańska w roku 2011