Mobilny Dom Sąsiedzki

 Partnerski/mobilny Dom Sąsiedzki „freeDOM”

- bezpłatne mobilne warsztaty (Kolonia Artystów)
- Mobilne kino zaangażowane społecznie (FOSA)
- Smoczy turniej dzielnic (Gdańskie Lwy)

* wspólny projekt realizowany przy współudziale 4 partnerów. FreeDOM to rodzaj mobilnego domu sąsiedzkiego.

* instytucje zakłądają działania w sferze: integracji, stymulacji kreatywnego środowiska, miejskiego,profilaktyki i psycho-edukacji oraz aktywizacji sportowej

* w ramach zadania przewiduje się: 2 festyny tematyczne, Bezpłatne Mobilne Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży, stworzenie Dolnomiejskiego informatora (funpage + tablica), mobilne kino, Turniej dzielnic w smoczych łodziach".

SIL Bliżej Centrum, Kolonia Artystów i Fundacja Fosa, Klub Wodny Gdańskie Lwy.

Terminy warsztatów artystycznych: wrzesień - grudzień 2015
Zapisy: kolonia.artystow@gmail.com | 505 391 891 
Fundacja Fosa i Kolonia Artystów 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2015 – 2020.