Zajęcia taneczne dla wszystkich

Cykl spotkań z tańcem, czyli godzinne zajęcia taneczno - ruchowe z Daną Chmielewską, otwarte dla wszystkich chętnych!

Terminy spotkań w soboty - co dwa tygodnie o godzinie 18.00:
29.10 / 12.11 / 26.11 / 10.12 / 17.12 

Celem zajęć jest stworzenie przyjaznej przestrzeni dla dobrej zabawy w formie ruchu i tańca. Działania oparte na technikach szeroko pojmowanego tańca współczesnego i improwizacji będą okazją do zdobycia nowych umiejętności, spotkania w miłym gronie i odrobiny ruchu w oryginalnej formie, co pozytywnie wpłynie na samopoczucie zarówno na parkiecie, jak i w życiu codziennym. 

Taniec współczesny jest formą ruchu najpełniej angażującą ciało i umysł: wszechstronnie rozwija i wzmacnia, dodaje energii, zaś improwizacja rozwija wyobraźnię i pozwala na swobodną ekspresję.

Prowadzenie:

Dana Chmielewska - tancerka, performerka, animatorka kultury. 

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, studentka kierunku Taniec na Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Uczestniczka warsztatów i projektów tanecznych, performerskich oraz działań animacyjnych opartych o taniec i ruch w kraju i za granicą. Stworzyła i współkoordynowała warsztaty i performance interdyscyplinarny NIE/LE/NIE na ASP w Gdańsku w ramach Ogólnopolskich Dni Teatru “Dotknij Teatru”.