Fundacja Kolonia Artystów

Zarząd:
Prezes: Sylwester Gałuszka | tel. 505 391 891 | sylwester.galuszka@gmail.com
Wiceprezes: Michał Linow
Członek Zarządu: Magdalena Król

Rada fundacji:
Aleksandra Janowicz
Piotr Wyrzykowski
Anastazja Jabłoczniuk
Konrad Gustawski

KRS 0000324662
REGON: 220752422
NIP: 6040112719
Bank Ochrony Środowiska Numer konta: 29 1540 1098 2109 5553 0608 0001

Kolonia - siedziba Gdańsk Wrzeszcz
ul. Al. Grunwaldzka 51
80-241 Gdańsk

Kolonia Artystów oddział Dolne Miasto
ul. Dolna 4
Gdańsk Dolne Miasto 
80-767 

STATUT

znajdź nas nas na facebooku

www.facebook.com

Logo do pobrania

 

 

Organizacja Pożytku Publicznego

Kolonia Artystów jest Organizacją Pożytku Publicznego.
Można przekazać 1% swojego podatku na działaność statutową Fundacji.
KRS 0000324662
Dziękujemy! 

Sprawozdanie 2015

BILANS + RACHUNEK 2015
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2015

Sprawozdanie 2016

BILANS + RACHUNEK 2016
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2016

Sprawozdanie 2017

BILANS + RACHUNEK 2017 - O1 / 02
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2017 - 01 / 02
Rachunbek zysków i strat 2017

Sprawozdanie 2018

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 01
BILANS + RACHUNEK 2018 - O1 / 02
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2018 - 01 / 02
Rachunbek zysków i strat 2018

Sprawozdanie 2019

Formularz sprawozdania z działalności Fundacji za2019 rok.
BILANS 2019
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2019
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2019 / 01 / 02
UCHWAŁA 01/2019
PODPISY
Sprawozdanie merytoryczne 2019

Sprawozdanie 2020

- BILANS 2020
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020
- INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2020 

Sprawozdanie 2021

- BILANS 2021 
- BILANS 2021 cz 02
- RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2021
- INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2021 

Sprawozdanie 2022

- BILANS 2022 cz 01
- BILANS 2022 cz 02
- RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2022
- INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2022 cz 01
- INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2022 cz 02