Artystka wizualna

malarka, autorka tekstów, poetka. Interesuje ją performatywny charakter obrazu w doświadczeniu relacji przestrzeni i obecności. Stara się uchwycić procesualny i fizyczny aspekt obrazu w przestrzeni doświadczenia, wspomnienia i wyobrażenia. Uzyskała tytuł Doktora Sztuk na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie wcześniej w 2009 obroniła pracę magisterską na Wydziale Malarstwa. Seria prac dyplomowych została wyróżniona w konkursie Artystycznej Podróży Hestii, czy Promocji-19 Przeglądu Młodego Malarstwa. Swoją edukację wzbogaciła jednorocznym stypendium na Sabanci University (Istanbul). Uczestniczyła również w dwuletnim programie Dutch Art Institute “Visual Art and Reserach” w Holandii, gdzie w 2012 uzyskała dyplom MFA. Uczestniczka wielu wystaw, warsztatów w kraju i za granicą (m.in. Włochy, Holandia, Turcja, Liban).Uczestniczyła w Biennale Sztuki Afrykańskiej w Senegalu-DAK’ART 2012 – OFF. Jej publikacja „What Happens behind this wall, stays behind this wall” prezentowana była na targach artystycznych publikacji- Nowy Jork Art Book Fair, Miss Read- Berlin Book Fair, Offprint Paris, Wild Book Market-Rotterdam, jak również  stała się podstawą wystawy z Anahitą Razmi w CSW Łaźnia “The Wall Behind Which Something/Nothing* Happened” w ramach projektu Cities on the edge. Od 2013 pracuje nad performatywnym projektem „Dialogi nie/przeprowadzone, listy nie/wysłane”, w którym do współpracy zaprasza muzyków i performerów ( mi.in. Katarzyna Pastuszak, Joanna Duda, Tomasz Sroczyński, Marcin Bożek). Z projektem „Dialogi” zaproszona była m.in. do Berlina na Month of Performance Art., oraz na Festiwal Nowego Teatru w Rzeszowie.

Od 2013 roku rezydentka Kolonii Artystów / Dolne Miasto.

http://www.magdalenamellin.com/