KAROLINA KARDAS

ur. 1992 w Elblągu. W czerwcu 2016 roku ukończyła studia na wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Zajmuje się malarstwem, tworzy obiekty, krótkie formy wideo i instalacje site-specific. Jej prace skoncentrowane są głównie wokół tematu cielesności. Jest stypendystką Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego, a od 2015 r. rezydentką w Kolonii Artystów w Gdańsku. Uczestniczyła w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą.

http://kardaskarolina.wix.com/portfolio