Sara Pankowska

Studentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 
Od 2019 roku rezydentka Kolonii Artystów.
Interesuje ją tworzenie instalacji oraz aktywność uwikłana w kontekst społeczny, poruszająca tematy socjologiczne. 

Realizacje:

- "Nikt nie wyjdzie / taki/ sam" - Instalacja | Kolonia Artystów | Dolne Miasto | Gdańsk 2019
- "Dźwiganie" - performance dokamerowy - Wystawa This is the man's world - Kolonia | Gdańsk 2019