MIESZKAŃCY

to projekt zainicjowany przez grupę rezydentów i animatorów Kolonii Artystów na Dolnym Mieście, skierowany do osób zaangażowanych w kształtowanie lokalnych postaw obywatelskich. “Mieszkańcy” to projekt społeczno-artystyczny, który powstał z naturalnej potrzeby mieszkańców Dolnego Miasta i środowiska artystów, którzy mają tu swoje pracownie. Od 2012 roku w budynku przy ulicy Dolnej 4 działają i tworzą artyści, którzy stali się naturalnymi mieszkańcami, wpisując się na stałe w krajobraz rewitalizowanej dzielnicy Dolne Miasto. 

Projekt "MIESZKAŃCY" współfinansowany jest przez Gminę Miasta Gdańska.

Na projekt składają się:

- WYSTAWY (lokalnych artystów, rezydentów, współpraca z ASP Gdańsk),
- OTWARTE PRACOWNIE ARTYSTYCZNE (co miesięczne prezentacje artystów w miejscu  pracy),
- REZYDENCJE (dla artystów z kraju).

Przestrzenią wspólnych spotkań i działań artystycznych jest galeria i otwarte pracownie artystyczne w Kolonii Artystów przy ulicy Dolna 4.

Wszystkie wydarzenia w ramach projektu odbędą się bezpłatnie.

Głównym celem projektu jest włączenie mieszkańców Dolnego Miasta do działań twórczych. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację działań artystycznych do których zostaną zaproszeniu mieszkańcy Dolnego Miasta. W ten sposób dojdzie do zapoznania społeczności lokalnych z nowymi formami sztuki współczesnej, oraz promocja aktualnych zjawisk w kulturze. 

WYSTAWY
W ramach programu wystaw zaprezentujemy indywidualne prezentacja artystów młodego pokolenia. W dużej części będą to debiuty. Do projektu wystawienniczego zostali wybrani i zaproszeni następujący artyści:

– 08.04.2017 – 30.04.2017 Edyta Kowalewska
– 12.05.2017 – 31.05.2017 Alicja Kubicka
– 07.07.2017 – 31.07.2017 Agata Przyżycka + Dominika Walczak
– 05.08.2017 – 31.08.2017 Magdalena Sadłowska
– 07.09.2017 – 30.09.2017 Weronika Michalska
– 13.10.2017 – 05.11.2017 Krzysztof Piętka
– 10.11.2017 – 30.11.2017 Dominika Piętak
– 08.12.2017 – 30.12.2017 Paulina Jackowska

Otwarte Pracownie Artystyczne
– Alicja Kubicka
– Edyta Kowalewska
– Dominika Piętak
– Weronika Michalska
– Magdalena Sadłowska
– Magdalena Mellin
– Paulina Jackowska
– Wojciech Harus

REZYDENCJE
W ramach projektu MIESZKAŃCY zostanie stworzony program rezydencji artystycznych do którego zaprosimy wybranych artystów z otwartego naboru tzw. open call. W naborze na rezydencję artystyczną w Gdańsku będą brane tylko zgłoszenia artystów spoza Gdańska. Liczymy na zgłoszenie artystów zagranicznych. Specyfikacja pracy artysty podczas rezydencji będzie wynikała z badań wizji lokalnej w dzielnicy Dolne Miasto. Zgłoszenia będzie można przesyłać do końca kwietnia 2017. Celem Rezydencji jest stworzenie platformy, która umożliwi artystom, kuratorom, animatorom, menedżerom, organizacjom i instytucjom współdziałanie oraz wymianę doświadczeń, praktyk, pomysłów i wiedzy. Program w ramach MIESZKAŃCY ma również służyć promocji artystów, wesprzeć ich rozwój i mobilność, a także ułatwić tworzenie nowych więzi kulturalnych.