Dominika Piętak

urodzona w 1990 roku w Biłgoraju (woj. lubelskie) absolwentka intermediów gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Interesuje ją rola przeszłości w kontekście polityki, formy tożsamości narodowej budowane w oparciu o pamięć zbiorową, mechanizmy zaprzeczania i wypierania niewygodnych faktów historycznych. Wychodząc od poszukiwań w obszarze historii rodzinnych przechodzi na grunt lokalny, poddając krytycznej refleksji zastane opowieści i legendy.

Ponadto, zajmują ją relacje ludzkich i nie-ludzkich form życia, mity dotyczące człowieka, jako rzekomo niemającego nic wspólnego z nie-ludzkimi bytami i wpływ takiego rozumowania na sposoby myślenia o ludziach jako integralnej części świata.  

Jest autorką form wideo, instalacji i performance.
Od listopada 2015 rezydentka Kolonii Artystów Dolne Miasto.